Rakousko-český projekt se zaměří na analýzu dat

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří mezinárodní badatelský projekt vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzita Palackého v Olomouci a z Technické univerzity ve Vídni. Tříletý projekt s názvem „Zobecněná relativní data a robustnost v Bayesových prostorech“ bude společně s rakouskými kolegy řešit prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Projekt se zaměří na vývoj statistických metod, které umožní analyzovat složité datové struktury a také povede k lepšímu pochopení výsledků těchto analýz.

Návrh projektu byl hodnocen na principu Lead Agency, který spočívá v tom, že pouze jedna agentura provede hodnocení projektů a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli hodnoticí agentury byla rakouská agentura FWF.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Rakouská agentura FWF má otevřenou kontinuální výzvu pro podávání návrhů rakousko-českých projektů a provádí jejich průběžné hodnocení během celého roku. Financované projekty s FWF jsou z toho důvodu oznamovány postupně.

Výzva je vyhlášena v rámci nové iniciativy Weave, díky které se do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur podporujících základních výzkum.