Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – partnerská organizace

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave.

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)

Zveřejnění výzvy 22. 2. 2021. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Upozornění pro podávání návrhů projektů se švýcarskou agenturou SNSF

Švýcarská agentura nabízí během roku 2021 dva různé deadliny pro podávání. Tato výzva se vztahuje pro deadline 1. 4. 2021. Pro druhou výzvu s deadlinem 1. 10. 2021 bude v průběhu roku otevřena nová výzva s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Aktualizace září 2021: Výzva s deadlinem 1. 4. 2021 již byla uzavřena. Aktuálně platný deadline je 1. 10. 2021, jde o projekty s počátkem řešení od roku 2022 (pravděpodobný počátek 1. 7. 2022). Pro založení přihlášky v GRIS použijte: Lead Agency – Partner Organization – 2022.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail la@gacr.cz nebo na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9:00 – 16:00; Pá: 9:00 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2022 (English version)

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 7 dnů od oficiálního deadlinu stanoveného partnerskou agenturou nebo do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „LA – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce Weave

Přehled pravidel k LA projektům

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021 (aktualizováno 15. 9. 2021)

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020 (aktualizováno 15. 9. 2021)