Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – partnerská organizace

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave.

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)

Zveřejnění výzvy 22. 2. 2021. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail la@gacr.cz nebo na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9:00 – 16:00; Pá: 9:00 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2022 (English version)

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 7 dnů od oficiálního deadlinu stanoveného partnerskou agenturou nebo do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „LA – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce Weave

Přehled pravidel k LA projektům

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020