Reakce na prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží

Praha – Grantová agentura České republiky reaguje na prohlášení akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží.

Prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží Grantovou Agenturou České republiky (GA ČR) vychází ze zavádějící interpretace, že 30 % navrhovatelů projektů, kteří v grantové soutěži neuspějí, nebude moci v dalším roce předložit návrh projektu. Takové informace ve sdělení GA ČR obsaženy nejsou. Ve sdělení se mluví o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či jen s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně. Kvalitu projektů posuzují odborné a poradní orgány GA ČR, které jsou schopny takovéto projekty specificky identifikovat.

Tvrzení, že je tzv. vyřazováno „nejméně 30 % návrhů bez ohledu na jejich případnou kvalitu“, je skandálním zpochybněním práce expertů, kteří jsou do těchto orgánů jmenováni, a kteří návrhy projektů hodnotí výhradně na základě jejich kvality. Podrobný popis modifikovaného procesu hodnocení již byl zaslán k vyjádření vědecké radě GA ČR. Předsednictvo GA ČR současně hodlá požádat Radu pro výzkum, vývoj a inovace o stanovisko. Podobný princip hodnocení tzv. eligibility navrhovatelů, který GA ČR navrhuje zavést, je již řadu let uplatňován v Evropské výzkumné radě (ERC), kde se GA ČR inspirovala i při zavedení současného panelového systému hodnocení projektů. Věříme, že toto vysvětlení zabrání šíření mylných a neopodstatněných interpretací vedoucích k zavádějícím závěrům.

Schéma a popis posuzovacího procesu, který GA ČR již 4 roky uplatňuje, je k dispozici na webových stránkách GA ČR.