Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Přílohy

69 KB Datum přidání: 19. 1. 2015

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce.

Podkladem pro diskusi mohou být také informace uvedené v rozhovorech, které předseda GA ČR v nedávné době poskytl. Zájemci je najdou na těchto odkazech:
http://www.gacr.cz/iforum-casopis-univerzity-karlovy-zverejnil-rozhovor-s-predsedou-ga-cr-ivanem-netukou/
http://www.gacr.cz/z-vyzkumaku-hrozi-run-na-granty/