Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce.

Podkladem pro diskusi mohou být také informace uvedené v rozhovorech, které předseda GA ČR v nedávné době poskytl. Zájemci je najdou na těchto odkazech:
http://www.gacr.cz/iforum-casopis-univerzity-karlovy-zverejnil-rozhovor-s-predsedou-ga-cr-ivanem-netukou/
http://www.gacr.cz/z-vyzkumaku-hrozi-run-na-granty/

PŘÍLOHY

69 KB Datum přidání: 19. 1. 2015