RVŠ a GA ČR zvou na seminář „Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.“

Přílohy

194 KB Datum přidání: 7. 1. 2016

Rada vysokých škol ve spolupráci s Grantovou agenturou ČR zve všechny zájemce na další ročník otevřeného diskusního setkání s názvem Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.
Uskuteční se 11. 2. 2016 od 13 hodin v Modré posluchárně Karolina, Celetná 20, Praha 1.

Na setkání vystoupí předseda Grantové agentury ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a další členové předsednictva GA ČR. Po vystoupeních bude následovat diskuse.

Registrace není nutná.

Pozvánka RVŠ v příloze.