Sedm slovinsko-českých projektů bylo doporučeno k financování

Od října se začne řešit další sedm dvou až tříletých projektů, na kterých budou spolupracovat čeští a slovinští vědci. Tyto projekty byly doporučeny na základě spolupráce typu Lead Agency se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS). Doplní tak již dříve oznámených deset společných projektů doporučených k financování Grantovou agenturou České republiky. Každá z agentur financuje tu část projektů, na které se podílejí vědci působící v daném státu.

K financování byly doporučeny následující projekty:

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-46325L

 

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vývoj citlivého a selektivního elektrochemického genosenzoru pro terénní detekci „citrus bark cracking“ viroidu (CBCVBd) 3 roky
21-48595L

 

RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Katalytická přeměna zbytkové biomasy na kyselinu glukarovou. Od víceúrovňového modelování až k sestavení funkčního reaktoru 3 roky
21-45726L

 

prof. Dr Jiří Klemeš, DSc Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Udržitelný hodnotový řetězec plastů pro přechod na oběhové hospodářství 3 roky
21-47163L

 

Ing. Kamil Král, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Fyziologická, morfologická a růstová reakce jedle a buku podél geografického gradientu – základ pro predikci budoucího vývoje trendů 3 roky
21-47171L

 

Doc. Ing. David Špaček, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Dopady koronaviru na organizační změny a digitalizaci ve veřejné správě 2 roky
21-47159L

 

prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká zemědělská univerzita v Praze INPROFF: Kvalita, bezpečnost a authenticita potravin a krmiv na bázi hmyzího proteinu 3 roky
21-47320L Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Proměny intimity v literárním diskurzu slovinské moderny 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu *(pdf)

Výzvy byly vyhlášeny v rámci partnerství Central European Science Partnership (CEUS), která bylo nově transformováno do iniciativy Weave. Weave do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur a umožní řešit projekty vědců až ze třech států.