Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Předsednictvo Grantové agentury ČR zároveň rozhodlo o financování grantových projektů ve stejné soutěži, dodatečně podpořených z finanční rezervy.

Seznam podpořených projektů

Registrační čísloDoba trváníNázev Navrhovatel Uchazeč
16-02149J3Polyploidie a krása - analýza komplexních genomů růží (Rosa L. sect. Canina... RNDr. Aleš Kovařík, CSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-08803J3Analýza gradientů zbytkových napětí v blízkosti rozhraní materiálů pomocí n... RNDr. Jan Šaroun, CSc.Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
16-08959J3Výzkum a vývoj vysoce reaktivních nízkoenergetických cementů na bázi belitu...RNDr. Theodor Staněk,
Ph.D.
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
16-09745J3Porozumění účinnosti luminiscence křemíkových kvantových tečekprof. RNDr. Petr Malý,
DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální
fakulta
16-19751J3Určení seismické anizotropie a útlumu z akustických emisí a pozorování přir...RNDr. Václav Vavryčuk,
DrSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-19999J3Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrůIng. Jindřich Duník, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných
věd
16-10116J3Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do
současnosti
prof. RNDr. Tomáš Fischer,
Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
16-14122J3Reakce ledovců na recentní klimatickou variabilitu v severovýchodní části
Antarktického poloostrova
Mgr. Kamil Láska, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-25687J3Vztahy mezi zánětlivými procesy a bariérovými lipidy u onemocnění kůžedoc. PharmDr. Kateřina
Vávrová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v
Hradci Králové
V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.