Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Předsednictvo Grantové agentury ČR zároveň rozhodlo o financování grantových projektů ve stejné soutěži, dodatečně podpořených z finanční rezervy.

Seznam podpořených projektů