Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Seznam podpořených projektů

Registrační čísloDoba trváníPartnerská organizaceNázevNavrhovatelUchazeč
16-01128J3MOSTMagnetické nanočástice s antioxidačním účinkem na bázi přírodních antioxida...Ing. Daniel Horák, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-09086J3MOSTZpracování komplexních zvuků v centrálních sluchových jádrech za normálních...Ing. Daniel Šuta, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
16-10429J3MOSTOptické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostrukturMgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-24043J3MOSTObjasnění funkce CDK13 v embryogenezi, gametogenezi a neurálním vývojiMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.