Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které uspěly ve veřejné soutěži mezinárodních projektů pořádané ve spolupráci s National Research Foundation of Korea, a jimž byla přidělena finanční podpora.