Soutěž AZV na technologiích GA ČR

Praha 27. 6. 2014 – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo dne 27. června 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022 pod názvem „MZ VES 2015“. Hodnocení návrhů projektů bude zajištěno Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV). Všechny dokumenty k této veřejné soutěži včetně zadávací dokumentace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Grantová agentura ČR (GA ČR) poskytuje pro účel této soutěže aplikaci pro podávání a správu projektů (GRIS). V ní proběhne příjem návrhů projektů i celý hodnoticí proces podobně, jako probíhá ve všech soutěžích vyhlašovaných GA ČR.

Helpdesk pro dotazy přihlašovatelů