Standardní granty GA ČR s vyšší úspěšností

Praha 5. prosince 2014 – V letošní soutěži standardních grantových projektů vyhlášené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) vzrostla úspěšnost na 24,3 %. Přispěl k tomu nižší celkový počet podaných návrhů projektů do soutěže, jejich celkové nižší náklady, a dále snižování finančních závazků agentury vyplývající z postupného ukončování pětiletých projektů, stejně jako mírný nárůst rozpočtu GA ČR v letošním roce. V únoru 2015 se míra úspěšnosti s největší pravděpodobností ještě o něco zvýší po rozdělení dodatečných prostředků. Loňská úspěšnost ve standardních projektech přitom byla 17,4 %. V juniorských projektech, soutěži, která byla letos vyhlášena poprvé, bylo podpořeno 28,9 % projektů.

„Úspěšnost v letošní soutěži hodnotím pozitivně, ale to bohužel neznamená, že bych byl optimista pro budoucí vývoj,“ říká Ivan Netuka, předseda GA ČR. „V nadcházejících letech očekáváme v našich soutěžích další nápor návrhů z nových výzkumných center podporovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. I když veškeré dopady vyvolané novými vědeckými infrastrukturami jsou zatím velmi nejasné, zcela jistě pro nás budou znamenat další a, obávám se, velmi vysoké nároky,“ dodává Ivan Netuka.

GA ČR zároveň oznámila, že v pilotním ověření nové kategorie hodnocení hluboce podprůměrných projektů, pracovně označené jako „Cn“, do ní bylo zařazeno 1 % návrhů. Předsednictvo Grantové agentury rozhodlo, že i v nadcházející soutěži bude tato kategorie hodnocení nadále uplatňována v pilotním režimu, tedy bez konkrétních dopadů na účast v soutěžích vyhlašovaných v roce 2016. Pro tuto kategorii hodnocení projektů nejsou stanoveny žádné kvóty, a bude tedy opět záležet výhradně na expertních a poradních orgánech GA ČR, jaký počet projektů do této kategorie zařadí.

Standardní grantové projekty jsou největší skupinou grantových projektů podporovaných GA ČR. V roce 2014 představovaly 71 % celkových účelových výdajů. Tato soutěž je vyhlašována jednou za rok, hodnoticí proces probíhá osm měsíců a končí veřejným vyhlášením výsledků. Dalšími skupinami grantových projektů jsou juniorské a mezinárodní projekty.

Grantová agentura financuje z veřejných prostředků základní výzkum. V rámci vládou schválených skupin grantových projektů poskytuje podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce, tak pro mladé a začínající vědecké týmy. Usiluje o financování projektů základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků mezinárodní úrovně.

Kontakt

Gabriela Bechynská
Grantová agentura ČR
775 038 045
gabriela.bechynska(at)gacr.cz