Stanovisko předsednictva GA ČR k diskusi nad zahraničními stážemi vědců usilujících o juniorské granty

Praha – Grantová agentura ČR (GA ČR) vnímá diskusi, která s přispěním především Národního koordinačního centra – ženy a věda vznikla v rámci odborné veřejnosti, a týká se jedné z podmínek pro účast v soutěži o juniorské granty. Tou je půlroční zahraniční stáž jako jedno ze stanovených kritérií pro získání podpory na vědecké projekty. Přesné podmínky juniorských grantů navrhla na základě konsenzu v široké vědecké obci a podle obrysů obdobných grantů udělovaných Evropskou radou pro výzkum (ERC) vědecká rada GA ČR a po příslušných procedurách následně dne 11. 9. 2013 schválila ve svém usnesení vláda ČR.

„Některé připomínky odborné veřejnosti k půlročním stážím, které se objevily i přes proběhlé připomínkové řízení nad původním návrhem, lze považovat za opodstatněné,“ řekl Tomáš Zima, předseda vědecké rady GA ČR, a jako příklad uvedl nemožnost sčítat v současné době krátkodobé zahraniční vědecké stáže. „Na nadcházejících jednáních vědecké rady budu proto navrhovat, abychom se touto problematikou zabývali a hledali uspokojivé řešení. Osobně považuji zahraniční stáže pro mladé vědce za nezbytné,“ dodal.

„Předsednictvo GA ČR je připraveno přijmout případnou úpravu v nastavení juniorských grantů, dojde-li k takovému návrhu ze strany vědecké rady GA ČR a následnému opětovnému schválení vládou ČR,“ uvedl předseda GA ČR Petr Matějů. „Není ale v naší kompetenci ani možnostech měnit podmínky za pochodu, ani je měnit podle vlastního uvážení či pod tlakem jednotlivých pracovišť,“ dodal Matějů s tím, že podle ohlasů vědecké obce, které zaznamenal, nepanuje obecný souhlas v tom, že by stanovená půlroční zahraniční stáž mladé vědkyně z důvodu jejich nižší mobility diskriminovala, neboť stáže jsou v rámci mladé vědecké komunity přijímány jako běžná součást jejich pracovního života.

Zástupci GA ČR zároveň připomněli, že Akademie věd, jejíž součástí je zmiňované pracoviště NKC – ženy a věda, v rámci vnějšího připomínkového řízení s kritérii juniorských grantů svým stanoviskem ze dne 15. 5. 2013 vyjádřila souhlas, s jedinou výhradou. Tou byl požadavek zkrácení původně navrhované roční postdoktorské stáže na půlroční, který byl následně plně akceptován.

Juniorské granty vyhlásila letos v únoru GA ČR poprvé. Jejich cílem je podpořit vynikající mladé vědce. Ti by měli s pomocí získané finanční podpory dostat příležitost vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením. Svými projekty a jejich realizací pak připravit vynikající výsledky v základním výzkumu v ČR.

Kontakt

Gabriela Bechynská
Grantová agentura ČR
Tel.: +420 775 038 045
E-mail: gabriela.bechynska(at)gacr.cz