Upozornění pro navrhovatele projektů

Upozorňujeme, že neuvedení osoby uchazeče, tj. instituce (v GRIS pod názvem „Organization“), u které budete projekt řešit a která Vás bude zaměstnávat po dobu řešení projektu, pokud nehodláte projekt řešit samostatně jako fyzická osoba, je formálním důvodem pro vyřazení tohoto návrhu z dané veřejné soutěže.

Institucí se rozumí uchazeč, tedy budoucí příjemce dotace, jejíž datovou schránkou musí být návrh projektu doručen Grantové agentuře České republiky.

U některých veřejných soutěží jako POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWHSHIP (PIF) nebo JUNIOR STAR není možné, aby byl projekt řešen fyzickou osobou.

V případě pochybností se obraťte na naši telefonní infolinku +420 227 088 841 nebo +420 227 088 861, popř. písemné dotazy můžete směřovat na e-mail: info@gacr.cz.