Upozornění pro uchazeče

V letos vyhlášených veřejných soutěžích (s výjimkou juniorských grantů) došlo k úplnému zákazu pořízení a financování údržby jakýchkoliv přístrojů a zařízení z oblasti IT včetně jejich součástí. Lze je však i nadále hradit z doplňkových (režijních) nákladů, což vyplývá z ustanovení čl. 3.3 odst. (7) písm. j): „Do způsobilých nákladů, s výjimkou doplňkových (režijních) nákladů uvedených v článku 3.3.3, odst. (6) zadávací dokumentace, nelze zahrnout: […] náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti informační a komunikační techniky a technologií včetně výpočetní techniky“.

GA ČR zároveň upozorňuje, že ve znalostní bázi (FAQ) se nacházejí informace týkající se současné soutěže (viz odpověď na dotaz z 29. 3. 2014: „Lze kupovat výpočetní techniku pro matematické výpočty a jiné specifické úkony spojené s řešením projektu?“), i informace vztahující se k již běžícím projektům. Z řady přicházejících dotazů vyplývá, že někteří z navrhovatelů vztáhli informace týkající se běžících projektů i na letošní návrhy grantových projektů.

V každé soutěži je třeba řídit se příslušnou zadávací dokumentací!