Upozornění: Žádost o prodloužení projektu kvůli COVID-19 zasílejte do 31. října

Na základě opatření předsednictva GA ČR přijatých s ohledem na probíhající pandemii koronaviru COVID-19 je možné žádat o prodloužení letos končících projektů až o 6 měsíců. Tuto žádost je nutné podat do 31. října 2020.

Podívejte se i na další opatření přijatá GA ČR, která mají za účel pomoci žadatelům a řešitelům zvládnout aktuální nestandardní situaci.