Usnesení vědecké rady GA ČR

Vědecká rada Grantové agentury České republiky po rozsáhlé diskusi na svém mimořádném zasedání dne 31. 3. 2014 vydala usnesení. Zápis z mimořádného zasedání vědecké rady a text usnesení jsou k dispozici v sekci vědecké rady GA ČR.