Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat 3 nové technické projekty

Příští rok budou Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) a tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST, dříve National Science Council – NSC) financovány tři projekty z oblasti technických věd. Na jejich řešení se budou podílet vědci z obou států. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak MOST. Partnerství obou organizací trvá již od roku 2008 – za tuto dobu byly financovány již desítky společných projektů.

Financované projekty*

Reg. číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-12994J Ing. Ivo Stachiv, Ph.D Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-32122J Ing. Shota Urushadze, Ph.D. Monitorování stavu závěsné mostni konstrukce skenování vozidlem Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. 3
21-33041J prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Učení plánování pohybu ve složitých úlohách České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 3

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s MOST (*.pdf)

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

 

____

* Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.