Vědci hledají drogy v odpadních vodách

České Budějovice 11. června 2014 – Výsledky studie o přítomnosti drog v odpadních vodách ve městech zveřejnili evropští vědci. Potvrdili, že v užívání drog existují regionální rozdíly, i ty se však vyvíjejí. Například konzumace pervitinu, dříve soustředěná především v České republice a na Slovensku, se nyní začíná objevovat také ve východní části Německa a v severní Evropě. Na chvostu Evropy jsou Češi podle zjištění vědců naopak v konzumaci kokainu. Ten je přitom mnohem více užíván v Praze než v rovněž sledovaných Českých Budějovicích. Z vyhodnocení týdenního profilu užívání drog je potom patrné, že hladiny kokainu a extáze prudce vzrostly ve většině měst o víkendu. Užívání metamfetaminu (pervitinu) a konopí se oproti tomu zdá být více rovnoměrně rozložené během celého týdne. V rámci projektu koordinovaného evropskou sítí vědeckých laboratoří Score se analyzovaly odpadní vody ve více než 42 evropských městech v 21 zemích.

„Konzumace psychoaktivních látek jednoznačně vede k přítomnosti těchto sloučenin ve vodním prostředí, což může kromě jiného představovat riziko pro vodní organismy,“ říká Roman Grabic z laboratoře environmentální chemie a biochemie Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zároveň odpovědný řešitel studie za ČR. „Nad rámec evropské studie jsme kromě nelegálních drog zjišťovali a potvrdili přítomnost také některých léčiv ve vodním prostředí, například antidepresiv či léků na úzkosti. Bohužel negativní vliv oxazepamu, látky působící na nervový systém, na chování okouna říčního byl už dříve vědci prokázán,“ dodává Roman Grabic. Část výzkumu se zaměřením na psychoaktivní látky byla podpořena také Grantovou agenturou ČR.

V rámci studie byly vždy v průběhu jednoho týdne v dubnu 2012 a březnu 2013 analyzovány denní vzorky odpadních vod odebrané v přítocích monitorovaných čistírnami odpadních vod. Zkoumala se především stopová množství pěti nelegálních drog: amfetaminu, konopí, kokainu, extáze a metamfetaminu, které se do vody dostaly z moči uživatelů. V České republice byly do projektu zahrnuty výsledky zjištěné ve spolupráci s čistírnou odpadních vod v Českých Budějovicích a ústřední čistírnou odpadních vod v Praze.

Použití analýzy odpadních vod jako doplňku stávajících evropských metod monitorování výskytu drog má za cíl upřesnit trendy konzumace drog v Evropě, včetně užívání nových psychoaktivních látek. Závěry studie byly převzaty do Evropské zprávy o drogách (European Drug Report 2014), která byla publikována Evropskou drogovou agenturou.

PŘÍLOHY

111 KB Datum přidání: 8. 6. 2014