Vědci z Akademie věd ČR budou řešit dalších pět projektů s kolegy z Rakouska

Grantová agentura České republiky se dohodla s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF) na financování dalších pěti společných projektů. Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR. Vědci z České republiky se budou moci na řešení tříletých česko-rakouských projektů podílet již od 1. dubna 2021.

K financování byly doporučeny následující projekty:

Navrhovatel Instituce Název projektu
RNDr. Milan Paluš DrSc.

 

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Struktury synchronizace v mnohorozměrných neurálních signálech: strojové učení a predikce účinnosti antidepresiv

 

Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D., DSc.

 

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Škály a tvary v termomechanice continua

 

Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Studium interakce levitujících částic v optické kavitě

 

Ing. Tomáš Riedel Ph.D.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Plasmonický biosensor s digitálním výstupem (DIPLAB)

 

RNDr. Pavel Hrouzek Ph.D.

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Nové sinicové metabolity s chemoterapeutickým potenciálem získané metodou velkokapacitního screeningu: mechanismus a cíle jejich působení

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkum (.pdf)

Rakouská agentura FWF má otevřenou kontinuální výzvu pro podávání návrhů rakousko-českých projektů a provádí jejich průběžné hodnocení během celého roku. Další financované projekty s FWF z toho důvodu budou oznamovány postupně. Pro informace o dalších výsledcích sledujte i nadále naše stránky.

Pokud byste rádi přihlásili i svůj návrh projektu do některé ze soutěží GA ČR, podívejte se na aktuálně otevřené výzvy.