Na vysoce výběrové projekty EXPRO a JUNIOR STAR půjde téměř miliarda korun

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun.

„V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získají podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Jejich řešitelé mají lepší podmínky podpory v průběhu pětileté doby řešení,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „Důležité je, co mají tyto projekty přinést – u EXPRO se očekává průlom v daném vědním oboru a JUNIOR STAR umožňují vybudovat novou samostatnou vědeckou generaci.“

Projekty se zaměří například na vývoj nových detektorových systémů pro identifikaci částic, přispějí k efektivnějšímu šlechtění rostlin díky detailnějšímu porozumění evolučním silám, ale také umožní zlepšení právního rámce zahrnujícího umělou inteligenci, prozkoumají možnosti snížení environmentální zátěže nebo navrhnou účinnější postupy protinádorové terapie.

Na procesu hodnocení se podílí výhradně zahraniční vědci. Probíhá ve dvou fázích – každý podpořený projekt je nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise.

EXPRO

Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů do vysoce prestižní evropské grantové soutěže ERC. Jednou z povinností řešitelů je podat žádost o grant ERC. Náklady na projekty EXPRO, které jsou určeny především pro zkušené badatele, mohou dosáhnout až 50 milionů Kč na pět let. Grantová soutěž EXPRO bude vypisována již pouze v sudých letech.

V letošní soutěži z deseti podpořených projektů budou tři řešeny na Masarykově univerzitě, po dvou v ústavech Akademie věd, Českém vysokém učením technickém v Praze a na Univerzitě Karlově. Jeden grant byl také udělen vědcům z Univerzity Palackého v Olomouci. Na uvedené projekty poputuje přes 450 milionů korun.

Seznam doporučených projektů

Reg. čísloNavrhovatelNázev projektuUchazečOborová komise
23-04754XMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Identifikace a charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institutOK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-04949Xdoc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.Stěžejní otázky diskrétní geometrieUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-05692XMgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.Roboti, programování člověka a autismus/Kulturní imaginace autismu a emoční umělé inteligenceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studiíOK EX 7 – Humanitní vědy
23-06479Xprof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.Co vlastně dělají nejběžnější bílkoviny v oceánu?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07085XMgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.Disociace molekulárního dusíkuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK EX 3 – Chemie
23-07580XJan Vitek, PhdRigorous Engineering of Data Analysis Pipelines (RiGiD)České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologiíOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-07969XMgr, Karel Říha, Ph.D.Role biomolekulárních kondenzátů v diferenciaci zárodečných buněk rostlinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institutOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07973XDr. rer. nat. Torsten SattlerSjednocená Reprezentace 3D MapČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetikyOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-07984XJan Weinzettel, Ph.D.Cesty k environmentální udržitelnostiUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředíOK EX 6 – Společenské vědy
23-08019XProf.Dr. Patrik SchmukiJednoatomové 2D fotokatalyzátoryUniverzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologiíOK EX 2 – Fyzika 2

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů EXPRO – 2023 (*.pdf)

JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

Od příštího roku bude nově podpořeno celkem 23 projektů JUNIOR STAR, z toho nejvíce jich bude řešeno na Univerzitě Karlově (5 projektů), Českém vysokém učení technickém v Praze (4 projekty), Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (4 projekty) a v ústavech Akademie věd (3 projekty). Na tyto projekty je na příštích pět let připraveno přes půl miliardy korun.

Seznam doporučených projektů

Reg. čísloNavrhovatelNázev projektuUchazečPanel
23-04740Mdoc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Hybridní biokompatibilní nanokatalyzátory pro extracelulární bioorthogonální aktivaci proléčivMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakultaOK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-04869MDr. rer. nat. Benedikt BergmannIdentifikace částic v experimentech fysiky vysokych energií a ve vesmíru s pokročilými detekčními systémyČeské vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUTOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-04921MRNDr. Petr Šácha, Ph.D.Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-04962MRNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Konformační dynamika NMDA receptorů: od struktury k funkci a farmakologiiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-05027MIng. Jakub Cikhardt, Ph.D.Intenzivní elektromagnetické impulsy: vznik, charakterizace a ovládáníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnickáOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05107MDr. Erin Claire Carson, Ph.D.Nepřesné maticové výpočty pro éru ExascaleUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05119MIng. Andrea Konečná, Ph.D.Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopieVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíOK EX 2 – Fyzika 2
23-05194Mdoc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.Vysocepevné a voděodolné MOC kompozity se sekundárními plnivy: příspěvek 2D uhlíkových nanomateriálů a jejich kombinacíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05227Mdoc. PhDr. Zuzana Iršová Havránková, Ph.D.Zdánlivá přesnost v meta-analýze společenskovědního výzkumu (METASPUR)Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK EX 6 – Společenské vědy
23-05336MMgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.Vývoj inhibitorů polymerizace aktinu jako potenciálních migrastatikVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 3 – Chemie
23-05476MIng. Ctirad Červinka, Ph. D.Vývoj ab initio modelování pro neuspořádané molekulární polovodičeVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrskáOK EX 3 – Chemie
23-06162MIng. Robert Pěnička, Ph.D.TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkamiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnickáOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-06540MElías Fuentes GuillénNormalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. stoletíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 7 – Humanitní vědy
23-06781MBruno de la Torre, Ph.D.Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světloUniverzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologiíOK EX 2 – Fyzika 2
23-06815MDr. Jan VolecExtrémální a pravděpodobnostní kombinatorikaČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-06977MPeter FabianAnalýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněkMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07108MMgr. Ondřej Srba, Ph.D.Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku: Dynamika v komunitních historiích a vzorcích stěhování dokumentovaná orálními pramenyMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK EX 7 – Humanitní vědy
23-07204MFilip KolářMechanismy řídící konvergentní evoluci genomu v přírodních populacíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07283MMgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D.Dynamika postojů adolescentů k cizincůmSociologický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 6 – Společenské vědy
23-07419MSven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.Transakce člověk-stroj: behaviorální základy a právní důsledkyUniverzita Karlova, Právnická fakultaOK EX 6 – Společenské vědy
23-07692MRNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.Migrace zvířat v měnícím se světě – Přesuny za reprodukcí do vyšších zeměpisných šířek: stále výhodná strategie nebo maladaptivní chování?Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-08010MAleš BučekTrajektorie evoluce genomů u konvergentních organismůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělstvíOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-08083MIng. Martin Veselý, Ph.D.Na míru šité nízko-dimenzionální vrstevnaté materiály za hranicí grafenu a jejich využití v základním výzkumu heterogenních katalyzátorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 3 – Chemie

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů JUNIOR STAR – 2023 (*.pdf)

 

Hodnocení návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci GRIS v příštích dnech.