Vyhlášení soutěží pro rok 2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

„Cílem Grantové agentury České republiky není pouze podporovat základní výzkum, ale hlavně zvyšovat jeho efektivitu. To, že o podporu vědci soutěží mezi sebou, působí motivačně – aby na podporu dosáhli, musí podat excelentní projekt. I samotná příprava projektů vede k důkladnému promýšlení vědeckých témat, kterými se mohou dále zabývat,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Hodnocení projektů provádí odborníci na daná témata – pro GA ČR jich pracuje přes 400 z různých oblastí a institucí. Tisíce zahraničních vědců pak hodnotí projekty, které postoupí do druhého kola výběru.“

Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem GA ČR usnadňuje skloubení rodinného a profesního života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby řešení až o 18 měsíců. „Jedná se o další z opatření, která mají našim řešitelkám a řešitelům pomoci v náročných obdobích – nemusí se nutně jednat o mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ale třeba i o dlouhodobou nemoc nebo péči o blízkého člověka,“ dodal předseda GA ČR.

V letošním roce dochází také k úpravě několika pravidel, která umožní větší flexibilitu při nakládání s přidělenými prostředky – přesuny finanční prostředků mezi položkami základní skladby  až do výše 100 000 Kč bude možné provést bez podání žádosti.

Návrhy projektů s počátkem řešení v roce 2024 je možné podávat do 4. dubna 2023. Výsledky budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.

 

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry.

JUNIOR STAR

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení vysoce kompetitivních projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

  • Tchaj-wan –  National Science and Technology Council (NSTC)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Zapojené agentury na principu Lead Agency

  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
  • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
  • USA – National Science Foundation (NSF) – GA ČR vždy partnerskou agenturou

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku. Aby Vám žádná výzva neunikla, doporučujeme sledovat seznam všech aktuálně vyhlášených výzev nebo se přihlásit k odběru novinek (v dolní části hlavní stránky).

Užitečné odkazy