Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:
The public tender for international (bilateral) projects is open with the following partners:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), (Information for German applicants)
  • National Research Foundation of Korea (NRF),
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan.

Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.

Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015.

Zadávací dokumentaci pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce hlavního menu „Důležité dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů