Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
  • National Research Foundation of Korea (NRF),
  • National Science Council of Taiwan (NSC).

Soutěžní lhůta začíná 26. 2. 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. 4. 2014.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů