Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. 2. 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. 4. 2014.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů