Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů

Praha 20. 1. 2014 – Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhlašuje výsledky druhého kola veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsané mezinárodní dohody byly uděleny granty, které byly doporučeny k financování oběma partnerskými agenturami.

PŘÍLOHY

278 KB Datum přidání: 26. 5. 2014