Výzva k podávání návrhů na člena/ku předsednictva a předsedu/kyni GA ČR

Z důvodu náhlého úmrtí předsedy GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koči, DrSc., vypsala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) výzvu k podávání návrhů k doplnění předsednictva. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na lékařské a biologické vědy a předsedu/předsedkyni GA ČR je možné podávat do 15. září 2021.

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období .

Předpokládané zahájení výkonu funkce je říjen / listopad 2021.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI.