Výzva k nominacím do hodnoticích panelů GA ČR P104, P108 a P504

Praha 5. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy vybraných hodnoticích panelů.

Návrhy na členky a členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků.

Termín pro podání návrhů je 25. 2. 2014.

Podrobnosti o nominacích naleznete ve vlastním článku.

Nominace je možné zasílat do následujících panelů:
[ssnewlist]<ul> <li>P104 Architektura</li> <li>P108 Materiálové vědy a inženýrství; specializace na oblast struktury a vlastnosti kovových materiálů</li> <li>P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů</li> </ul>[/ssnewlist]