Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P401

Praha 17. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy hodnoticího panelu P401 – Filosofie, teologie, religionistika – nominace pouze pro obor filosofie.

Návrhy na členky a členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků.

Termín pro podání návrhů je 7. 3. 2014.