Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Podrobnou výzvu k nominacím na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů, formulář návrhového listu kandidátky či kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete ke stažení níže.

Lhůta pro nominaci kandidátek a kandidátů končí dnem 5. prosince 2014. Funkční období jmenovaných členek a členů začíná dnem 1. dubna 2015.

PŘÍLOHY

154 KB Datum přidání: 17. 10. 2014