Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena/ku předsednictva – Společenské a humanitní vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala výzvu k podávání návrhů doplnění předsednictva GA ČR. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na společenské a humanitní vědy je možné podávat do 2. května 2022. Nový člen předsednictva nahradí na této pozici prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c.

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období .

Předpokládané zahájení výkonu funkce je 1. října 2022.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI.