Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • National Science Centre (NCN—Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR—Lucembursko)

Zveřejnění výzvy 22. 2. 2021 10. 3. 2021. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021 11. 3. 2021.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 8. 4. 2021 22. 4. 2021.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail la@gacr.cz nebo na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9:00 – 16:00; Pá: 9:00 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli „Lead“ agentury

LA Terms and Conditions – GACR Lead Agency 2022 (English version)

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou „a8uadk4“, a to nejpozději do 8. 4. 2021 22. 4. 2021, předmět zprávy je „LA Weave – způsobilost“.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

Česká část žádosti musí obsahovat podrobný rozpis finančních požadavků včetně zdůvodnění, a to i co se týče polské strany projektu. Tyto informace přitom musí souhlasit s údaji uvedenými v polské přihlášce k NCN.

Další informace

Spolupráce Weave

Přehled pravidel k LA projektům

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021 (aktualizováno 10. 3. 2021)

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020