Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF – Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG – Německo)
  • National Science Centre (NCN – Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS – Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF – Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR – Lucembursko)

Zveřejnění výzvy: 15. 2. 2022. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. 2. 2022.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 7. 4. 2022.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

Česká část žádosti musí obsahovat podrobný rozpis finančních požadavků včetně zdůvodnění, a to i co se týče polské strany projektu. Tyto informace přitom musí souhlasit s údaji uvedenými v polské přihlášce k NCN.

 

Potřebujete poradit?

  • e-mail: la@gacr.cz nebo info@gacr.cz
  • tel.: 227 088 841(Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00– 5:00)

 

Další informace