Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – partnerská organizace

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave a s americkou agenturou National Science Foundation (NSF).

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF – Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG – Německo)
  • National Science Foundation (NSF – USA)

Další partnerské agentury mají své výzvy uveřejněné zvlášť – momentálně běžící výzvy naleznete na stránce Aktuální výzvy.

Zveřejnění výzvy je 15. 2. 2022. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. 2. 2022.

Deadline je určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Specifikace pro výzvu v rámci iniciativy Weave:

Výzva s DFG a FWF je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k DFG nebo FWF. Projekty můžou být bilaterální nebo trilaterální (kombinace se všemi agenturami, se kterými GA ČR spolupracuje v rámci této iniciativy). Doba řešení české části projektu jsou 2 nebo 3 roky.

 

Specifikace pro výzvu s americkou NSF:

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF. Projekty jsou pouze bilaterální. Doba řešení české části projektu jsou 3 roky.

 

Specifické náležitosti přihlášky do výzvy NSF a GA ČR nestanovené v rámci Pravidel

  • Část C1: Vložte jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.
  • Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

 

Potřebujete poradit?

  • e-mail: la@gacr.cz nebo info@gacr.cz
  • tel.: 227 088 841(Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00– 15:00)

 

Další informace