Výzva Výskumné agentúry pro odborné hodnotitele

Výskumná agentúra, zprostředkovatel pro Operačný program Výskum a inovácie, zabezpečuje proces přijímání, hodnocení, finančního řízení a monitorování výsledků projektů podpořených z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Díky novým výzvám vznikla také potřeba nových odborných hodnotitelů, kteří budou posuzovat předložené žádosti.

Pokud máte zájem se do procesu zapojit, podrobnosti najdete na stránkách agentury:
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov

Další informace také získáte na adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk