Zahájení spolupráce v rámci iniciativy CEUS

logo CEUS

V pondělí 17. 6. 2019 nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARRS (Slovinsko) slavnostně podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato nová spolupráce umožní vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery na principu hodnocení Lead Agency, který patří z důvodu snížení administrativní zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum. V rámci CEUS iniciativy na podporu základního výzkumu v regionu střední Evropy bude vědcům nově umožněno podávat bilaterální a také trilaterální návrhy projektů na principu LA.

Ve zkratce:

 • V první výzvě je možné podat bilaterální i trilaterální projekty.
 • Projekty jsou maximálně tříleté.
 • První návrhy projektů budou přijímány od 22. února 2020, kdy budou také oznámena podrobná pravidla.
 • V rámci bilaterálního i multilaterálního rámce pro LA spolupráci bude hlavní kritérium pro určení „Lead“ agentury stanoveno v mezinárodních memorandech. Hlavním kritériem je výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě tohoto „Lead“ kritéria si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.
  • Bilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektu.
  • Trilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu.
 • Lead Agency je jediná agentura, která bude projekty hodnotit po vědecké stránce.
 • Partnerské agentury hodnotí formální a finanční část projektu svých národních navrhovatelů.
 • V případě, že se Lead Agency stane GA ČR, budou návrhy v souladu s uzavřenými partnerskými smlouvami o vzájemné spolupráci a v souladu s jednotlivými dohodami vzájemně uzavřenými mezi partnerskými organizacemi hodnoceny poradními orgány GA ČR tak, aby úroveň kvality návrhů LA projektů doporučených k financování nebyla nižší než úroveň kvality návrhů projektů doporučených k financování v rámci standardních projektů.