Zpřístupnění anonymních posudků návrhů standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence

Praha 13. 1. 2014 – GA ČR oznamuje, že anonymní posudky návrhů neudělených standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence s počátkem řešení v roce 2014 jsou v tuto chvíli zpřístupněny v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů všem oprávněným osobám (navrhovatelům).

Pro vstup do aplikace použijte následující odkaz a své přístupové údaje:

https://grant.gacr.cz, uživatelské jméno, heslo. V případě, že jste své heslo ztratili nebo zapomněli, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na e-mail kontakty@gacr.cz. Do žádosti o změnu hesla uveďte prosím uživatelské jméno nebo alespoň číslo projektu a jméno, abychom byli schopni heslo vygenerovat.