Zpřístupnění posudků a protokolů hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na rok 2015

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží standardních a juniorských projektů na rok 2015 posudky a protokoly hodnocení návrhů projektů, u kterých bylo rozhodnuto.
Navrhovatelé je naleznou po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.