Americko-český projekt začne od října

Druhý projekt financovaný GA ČR společně s americkou agenturou National Science Foundation (NSF) začne od října letošního roku – budou se na něm podílet vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a z Michiganské univerzity. Řešení projektu s názvem „Fyzika plazmatu silných QED polí v laboratořích vybavených lasery s výkonem PW a více“ bude probíhat tři roky.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání americko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

GA ČR navázala spolupráci s NSF na bázi Lead Agency minulý rok – od té doby mohou američtí a čeští vědci podávat společné projekty, přičemž hodnoticí agenturou je NSF a GA ČR výsledky jejího hodnocení přejímá. Výzva je otevřena jako kontinuální – projekty jsou tak hodnoceny během celého roku. Agentury vždy platí tu část projektu, kterou řeší vědci z jejího území.