Archeolog, chemik, ekolog a biolog oceněni za nejlepší výzkum

ABA_9730
Praha 1. října 2015 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Získal ji archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí, chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství, ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země a biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC za studium vzniku nekódující RNA označované někdy jako temná hmota genomu.

„Jedním z hlavních kritérií pro udělení ceny je originalita, kvalita, význam a mezinárodní ohlas dosažených výsledků,“ říká Ivan Netuka, předseda Grantové agentury ČR. „Všechny oceněné projekty taková kritéria naplňují vrchovatě a cenu dostávají vědci, kteří dosáhli excelentních výsledků. Budeme rádi, pokud naše cena bude motivací k vědecké práci pro nastupující generaci a také když přispěje k informovanosti širší veřejnosti o významu základního výzkumu,“ dodává.

Ceny předsedy Grantové agentury ČR se udělují jednou ročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Jejich předání je spojeno s finanční odměnou pro řešitele projektů a jejich spolupracovníky. Každým rokem mohou být oceněni až čtyři řešitelé, jejichž projekty ukončené v předchozím roce byly odbornými poradními orgány agentury vyhodnoceny jako vynikající, a na ocenění doporučeny. O udělení cen nakonec rozhodne pětičlenné předsednictvo agentury.

Grantová agentura ČR je organizační složkou státu, která z veřejných prostředků financuje základní výzkum napříč všemi vědeckými disciplínami členěnými do pěti základních skupin oborů: technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd, zemědělských a biologicko-environmentálních věd. V loňském roce hospodařila s prostředky na účelovou podporu základního výzkumu ve výši 3,4 mld. Kč. Jejích grantových soutěží se účastnily více než dva tisíce návrhů projektů. Úspěšnost u standardních grantů činila 27,1 %, u juniorských grantů 28,9 %.

Mgr. Vojtěch Janů, Ph.D.
+420 733 690 777
vojtech.janu(at)gacr.cz

PŘÍLOHY

89 KB Datum přidání: 1. 10. 2015