Budou financovány další 4 rakousko-české projekty, jeden z nich se zaměří i na COVID-19

vlajka Rakouska

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení dalších návrhů projektů. Na řešení projektů, které začne v roce 2021, se budou podílet vědecké týmy z obou zemí. Hodnocení probíhá na principu Lead Agency – tedy pouze jedna agentura provede hodnocení projektů a druhá výsledky hodnocení přejímá. Jeden z projektů je financován díky urgentní výzvě zaměřené na výzkum spojený s COVID-19.

FWF doporučila k financování následující projekty:

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-38204L prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Complexes of selected transition metals with plant-derived compounds with anti-NF-kappa B and pro-PPAR dual activities 3 roky
21-01948L prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. FRSC Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. New glycomimetics for managing of age-related neurodegenerative diseases 3 roky
21-17194L Karl-Heinz Ernst Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Light-induced on-surface synthesis of molecular chains 3 roky

 

V rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” FWF doporučila k financování následující projekt:

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-39019L Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Decontamination of sensitive materials using cold atmospheric plasma technology for efficient and inexpensive elimination of epidemic viruses 3 roky

 

Návrhy projektů do výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2“ je možné podávat do 15. prosince 2020. Více informací a text výzvy jsou k dispozici zde.

Agentura FWF, která jako Lead Agency nyní projekty hodnotí, provádí hodnocení kontinuálně, a tedy zveřejňuje výsledky postupně. Předchozí oznámení proběhlo na začátku listopadu. Další projekty budou oznamovány v příštích měsících.

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)