Čeští a slovinští badatelé budou příští rok společně řešit 10 projektů

V letošním roce Grantová agentura České republiky (GA ČR) poprvé vyhlásila společnou výzvu se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Díky této spolupráci se v příštím roce začne řešit 10 projektů, na kterých se budou zároveň podílet vědci z České republiky a Slovinska. Jejich řešení začne 1. března 2021.

Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky jejího hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR.

K financování byly doporučeny následující projekty*

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-30949K prof. Ing. František Wald, CSc. Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

 

Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru – stochastické modelování 3 roky
21-24268K prof. Ing. Kamila Kočí Ph.D. Institut environmentálních technologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 3 roky
21-11439K Ing. Jiří Kubásek Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vývoj pokročilých bioabsorbovatelných materiálů na bázi zinku postupy práškové metalurgie 3 roky
21-20008K doc. RNDr. Pavel Matějíček Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

 

Metallakarboranové klastry pro přípravu funkčních nanostruktur a polymerních materiálů 3 roky
21-20110K Ing. Jiří Hlinka Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Heterostruktury s přechodem polovodič – dielektrikum pro fotoelektrolýzu vody 3 roky
21-08009K prof. Ing. Ivana Kolingerová Dr. Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat 3 roky
21-06744K Dr.rer.nat.  Lukáš Palatinus Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce 3 roky
21-29531K prof. Ing. Jaroslav Kvíčala CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Pokročilá činidla pro (asymetrickou) nukleofilní fluoraci 3 roky
21-16423K RNDr. Petr Malý CSc. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Malé proteiny blokující dráhu IL-23/IL-17 jako inhibitory střevního zánětu sekretované probiotickými bakteriemi. 3 roky
21-30350K Václav Šmidrkal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Živit vítězství: Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918-1923 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

V současné době je možné podávat další návrhy česko-slovinských projektů v nově otevřené výzvě.

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021
___

* Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.