Doplňující výzva do panelů

Po vyhodnocení výzvy k nominacím odborníků do hodnoticích panelů z října minulého roku, GA ČR vyhlašuje doplňující výzvu zejména do následujících panelů:

  • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
  • P107 – Kovové materiály – příprava a vlastnosti– obzvláště hledáme odborníky z oblastí mimo Prahu a Brno
  • P409 – Vědy o umění – odborník/nice na dějiny divadla a teatrologii
  • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • P505 – Ekologie živočichů a rostlin
  • P506 – Botanika a zoologie

Nominační formulář

Nominace, které budou brány v úvahu pro funkční období od 1. dubna 2024, zasílejte nejpozději do 31. ledna 2024. Nominace obdržené po tomto datu budou brány v úvahu pro funkční období od roku 2025.

Důležité upozornění: V případě, že do jednoho pracovního dne nepřijde potvrzení nominace, prosím, kontaktujte náš helpdesk.