Doplňující výzva do panelů

Od 1. dubna 2023 dojde k výměně přibližně poloviny členů hodnoticích panelů GA ČR. Po vyhodnocení výzvy k nominacím vyhlášené v říjnu 2022, GA ČR hledá odborníky zejména do následujících panelů:

 • P102 – Elektrotechnika a elektronika (Electrical Engineering and Electronic Engineering)
 • P105 – Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika (Structural Mechanics and Construction, Fluid Mechanics and Geotechnics) – zejména obor geomechanika
 • P106 – Technická chemie (Technical Chemistry)
 • P107 – Kovové materiály – příprava a vlastnosti (Metallic Materials – Preparation and Properties)
 • P402 – Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie mimo finanční ekonometrii, kvantitativní metody v ekonomii mimo operační výzkum (Economic Sciences, Macroeconomics, Microeconomics, Econometrics except Financial Econometrics, Quantitative Methods in Economics except Operational Research)
 • P403 – Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum (Business and Management Science, Finance, Financial Econometrics and Operational Research)
 • P405 – Archeologie a starší dějiny do roku 1780 (Archeology and Pre-Modern History until 1780) – zejména obor dějiny středověku a raného novověku
 • P406 – Lingvistika a literární vědy (Linguistics and Literature) – zejména obor lingvistika
 • P407 – Psychologie, pedagogika (Psychology, Pedagogy) – zejména obory psychologie a sociální pedagogika
 • P409 – Vědy o umění (Art Sciences) – zejména obor dějiny a teorie moderního umění
 • P502 – Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství (Animal Physiology and Genetics, Veterinary Medicine)
 • P505 – Ekologie živočichů a rostlin (Animal and Plant Ecology)
 • P506 – Botanika a zoologie (Botany and Zoology)

Nominační formulář

Nominace, které budou brány v úvahu pro funkční období od 1. dubna 2023, zasílejte do nejpozději 31. ledna 2023.

Důležité upozornění: V případě, že do jednoho pracovního dne nepřijde potvrzení nominace, prosím, kontaktujte náš helpdesk.