GA ČR podpoří přes 350 nových vědeckých myšlenek

Největší český poskytovatel grantů na podporu základního výzkumu – Grantová agentura České republiky (GA ČR) – podpoří od příštího roku 357 vědeckých projektů v soutěžích Standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Na tyto projekty připadne v příštích 3 letech 2,75 mld. Kč. Podpořené projekty pokrývají celou škálu témat základního výzkumu.

„Grantová agentura existuje již 30 let. Za tu dobu se stala etablovanou agenturou evropského formátu, navázala řadu zahraničních spoluprací, prosazuje moderní trendy ve vědě, plně se digitalizovala a díky svým soutěžím cílí na vědecké pracovníky ve všech fázích kariéry. Jedna věc se však za 30 let nezměnila: GA ČR podporuje excelentní základní výzkum. Soutěž na podporu standardních projektů je vyhlašována každoročně již od založení GA ČR a tak jako ve všech národních agenturách tvoří základní pilíř podpory vědy, pokrývající široké spektrum základního výzkumu. Je potřeba dodat, že ‚standardní‘ jsou projekty pouze svojí velikostí, na podporu dosáhnou pouze špičkoví vědci,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian.

Návrhy vědeckých projektů prochází dvoufázovým hodnocením, do kterého je zapojeno více než 500 českých vědců a další stovky zahraničních odborníků. Ti zaručují jak odbornost, tak objektivitu procesu hodnocení.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2024 GA ČR podpoří 332 nových standardních projektů za 2,63 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

Projekty podpořené od roku 2024 – Standardní projekty

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
24-10017SIng. Vít Černý, Ph.D.Studium vlivu perkolačního prahu na chování elektricky vodivých cementových kompozitů při různém zatížení expozičním prostředímVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 - technické vědy
24-10069Sprof. Ing. Jan Flusser, DrSc.Hybridní architektury neuronových sítí pro rozpoznávání obrazuÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10171Sprof. Ing. David Sedmidubský, Dr.Příprava bezdefektních jednodoménových REBCO krystalů růstem z taveninyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 - technické vědy
24-10288Sdoc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.Odstraňování znečišťujících látek z průmyslových plynů pomocí nových specifických poly-iontových kapalných membrán: experimenty a modelováníÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10301Sprof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.Efektivní návrh řízení systémů popsaných neutrálními modely se zpožděnímČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 - technické vědy
24-10331Sdoc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.Ovládání terahertzových plazmonů v grafénových nanostrukturáchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10334Sprof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc.Nízkosymetrické fáze v intermetalikách - nestabilita mřížky a magnetomechanikaÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10366SRNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Spřažené disipační procesy a deformační mechanizmy v metastabilních titanových slitináchÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10384Sprof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.Polymerní memristory s neurosynaptickými vlastnostmiUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 - technické vědy
24-10395Sdoc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.Silice jako nové biocidy nátěrových hmot ve stavebnictvíČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK1 - technické vědy
24-10430Sdoc. RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.Mikrovlnné tepelné modifikace se zvýšenou povrchovou selektivitou pro materiály na bázi dřevaMendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta3OK1 - technické vědy
24-10469Sprof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Nové vodivé hydrogely pro budoucí biomedicínské aplikaceVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK1 - technické vědy
24-10479Sprof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.Molekulární krystaly s blízkou infračervenou emisí pro zobrazování nové generace (Crystal-NIR)Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 - technické vědy
24-10480SIng. Jaroslav Barták, Ph.D.Fyzikální vlastnosti a termické chování chalkogenidových tenkých vrstev připravených z roztoku a termickým napařováním: Levné materiály pro IČ optikuUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 - technické vědy
24-10512SRNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Nové slitiny zirkonia: fázové transformace a jejich vliv na fyzikální vlastnostiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-10549SMgr. Pavla Ryparová, Ph.D.Logistický model pro předpověď růstu plísní ve stavebních konstrukcích obsahujících masivní dřevo a materiály na bázi dřevaČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 - technické vědy
24-10597Sdoc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.Biomechanika aneuryzmat tepenožilního zkratuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 - technické vědy
24-10626SRNDr. Peter Minárik, Ph.D.Moderní povrchové úpravy biologicky odbouratelných hořčíkových slitin pro přizpůsobitelnou rychlost degradaceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-10766Sprof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.Syntéza a charakterizace kovových nanočástic zapouzdřených v zeolitu pro katalytické aplikaceUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 - technické vědy
24-10767Sdoc. Ing. Filip Průša, Ph.D.Pokročilé slitiny s vysokou entropií vyztužené pomocí in-situ připravených karbidů z různých typů nanostrukturovaných uhlíkových prekurzorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 - technické vědy
24-10775SMary DonahueBiopotenciální nahrávky s flexibilními tranzistory ITO Field Effect (BioFlexFET)Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 - technické vědy
24-10862Sdoc. Ing. Petr Henyš, Ph.D.Datově poháněné modelování morfologie a minerální hustoty kostiTechnická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií3OK1 - technické vědy
24-10892SIng. Jan Červenka, Ph.D.Strojové učení pro víceúrovňové modelování prostorové variability a trhlin pro zajištění udržitelnosti betonových konstrukcíČervenka Consulting s.r.o.3OK1 - technické vědy
24-10949SDoc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.Potenciál fotoaktivních nanočástic g-C3N4 k multifunkční ochraně stavebního kameneÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10990Sprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.Strojové učení zohledňující hardware: Od automatizovaného návrhu k inovativním a vysvětlitelným řešenímVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK1 - technické vědy
24-10992SMgr. Michal Hejduk, Ph.D.Jak v pasti zachycené elektrony a ionty kooperují při detekci jednotlivých fotonůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-11001SRNDr. Jan Svoboda, Ph.D.Vlastnosti a chování polymerních kartáčů v novém světleÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-11041Sprof. Ing. Karel Friess, Ph.D.Vývoj pokročilých kompozitních membrán pro separaci plynů - nový koncept molekulárního inženýringu pro zvýšení výkonuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 - technické vědy
24-11110SMgr. Anna Fučíková, Ph.D.Interakce nanočástic s biomolekulami - vznik proteinové korony, její vliv na vstup nanočástic do buňky a na sekundární toxicitu nanočástic.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-11121Sprof. Dr. Ing. Tomáš VampolaRedistribuce akustické energie vyzařované při fonaci člověka a její vliv na zatížení hlasivek pomocí počítačového a fyzikálního modelováníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 - technické vědy
24-11171Sdoc. Ing. Martin Keppert, Ph.D.Kysele aktivované geopolymery na bázi jílových prekurzorů: příprava, struktura, environmentální zhodnoceníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 - technické vědy
24-11274SProf. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc.Přizpůsobení povlaků polymerních implantátů proti uchycení bakterií: přístup založený na znalostechÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-11308SIng. Michal Bartošák, Ph.D.Interakce creepu, ratchetingu a únavy u vysokoteplotních komponent při víceosém namáhání: Přístup založený na datechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 - technické vědy
24-11398Sprof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.Plazmatem podpořená syntéza hybridních nanomateriálů pro laserem řízenou proton-borovou jadernou fúziUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-11442Sprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.Reologie a modelování toků polymerních tavenin při velmi vysokých rychlostech deformace s ohledem na produkci meltblown nanovlákenUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická3OK1 - technické vědy
24-11465SIng. Jan Luxa, Ph.D.Oxohalidy kovů vzácných zemin jako novodobá dielektrikaVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 - technické vědy
24-11480Sprof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.Modulární mikrofluidní a milifluidní systémy pro kontinuální syntézu a separaci chirálních látekVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 - technické vědy
24-11505Sdoc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.Strukturálně řízené šíření vln v 3D tištěných multi-materiálových tělesechVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 - technické vědy
24-11534SMgr. Jan Vícha, Ph.D.Vodivé (bio)polymerní kompozity s kovalentně vázaným polypyrrolem pro biomedicínské aplikaceUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 - technické vědy
24-11616SIng. Richard Pokorný, Ph.D.Vliv redukčních činidel a sklo-tvorných přísad na chování rhenia and jeho retenci při vitrifikaci jaderného odpaduVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 - technické vědy
24-11652SRNDr. Martin Ledinský, Ph.D.Porozumnění procesu plazmové pasivace tenkých vrstev halogenidových perovskitů pro zvýšení fotovoltaické konverzeFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-11664Sprof. Ing. Filip Železný, Ph.D.Relační posilované učení pro akceleraci vědyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-11678SIng. Lukáš Jelínek, Ph.D.Teoretické limity interakce světla a hmotyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-11772Sdoc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.Izotopové inženýrství moirových supermřížek v pootočených dvojvrstvách 2D materiálůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-11820SIng. Ondřej Kuželka, Ph.D.Automatický kombinatorikČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-11845Sdoc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.Chytré modelování neelastického chování heterogenních materiálůVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 - technické vědy
24-11973SIng. Pavel Psota, Ph.D.Robustní jednocestná interferometrie s vysokým dynamickým rozsahem pro výzkum rázových vln v náročných podmínkáchTechnická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií3OK1 - technické vědy
24-12052Sprof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.Composite action of textile reinforced concrete skin and recycled aggregate concrete coreČeské vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov3OK1 - technické vědy
24-12144SIng. Luděk Pešek, CSc.Výzkum 3D struktur proudění a jejich vlivu na aeroelastickou stabilitu kaskády turbínových lopatek pomocí experimentů a metody hlubokého učeníÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-12197Sdoc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.Nanomateriály na bázi vodivých polymerů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopiiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-12226SIng. Richard Slávik, Ph.D.Vývoj pokročilých modelů a metod měření přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcíchMendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta3OK1 - technické vědy
24-12283Sprof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.Posílení nekoherentního kvantitativního fázového zobrazování zavedením rekonstrukce trojrozměrného obrazuVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 - technické vědy
24-12291Sprof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Víceškálové modelování akusticky vyvolaného proudění tekutin a částicových suspenzí v adaptivních porézních strukturáchZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 - technické vědy
24-12360SIng. Karel Zimmermann, Ph.D.Plně diferencovatelné fyziku-zohledňující architektury pro self-supervizované učení v roboticeČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-12423SIng. Jiří Másilko, Ph.D.Nový přístup vývoje alternativních pojiv na bázi karbonatačního vytvrzováníVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK1 - technické vědy
24-12474SJakub KůdelaBenchmarking globálních optimalizačních metodVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 - technické vědy
24-12526Sdoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.Využití povrchových jevů k eliminaci rozsáhlých defektů v polovodičových nanostrukturáchÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-12697SMgr. Oleksandr Shekhovtsov, Ph.D.Učení kvantovaných neuronových sítí, diskrétních voleb a reprezentacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-12705Sprof. Ing. Pavel Ripka, CSc.Nové magnetické senzory polohyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-12710SRNDr. Milan Dopita, Ph.D.Vztah mezi reálnou strukturou hexaferitových tenkých vrstev a jejich magnetoelektrickým efektemUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 - technické vědy
24-12759SRNDr. Martin Suda, Ph.D.Tvárné architektury pro automatické dokazování větČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky3OK1 - technické vědy
24-12763SIng. Hynek Hadraba, Ph.D.Cílená manipulace s mikrostrukturou pro aditivní tvarování slitin ODSÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-12783SDr Sumesh Keerthiveettil Ramakrishnan, PhDStudium mechanizmů a kinetiky vodíkového korozního poškození konvenční předpínací výztuže betonových mostních konstrukcíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 - technické vědy
24-12812Sprof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.Kompozitní fotokatalyzátory pro konverzi CO2 viditelným světlem na vyšší uhlíkaté sloučeniny obsahující kyslíkVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 - technické vědy
24-12848SIng. Soňa HříbalováReprodukovatelnost a vztahy mezi přípravou, složením, mikrostrukturou a vlastnostmi piezoelektrické keramiky na bázi niobičnanu draselno-sodného (KNN)Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 - technické vědy
24-12872Sprof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.Pokročilá uzavřená nanokompozitní struktura CsPbBr3/ZnO/PS s účinnou odezvou na ionizující zářeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy
24-12982Sprof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.Impedanční spektroskopie objektů s dynamikou necelistvého řádu: Nový přístup k modelováníVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 - technické vědy
24-13061SRNDr. Cyril Fischer, Ph.D.Kombinované účinky aeroelastických nestabilit na stavební konstrukceÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 - technické vědy
24-10125SIng. Daniel Horák, CSc.Povrchově modifikované světlo-konvertující nanočástice pro kvantitativní diagnostiku --buněk v diabetologii pomocí MRI, fluorescence a mikroskopieÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10143SRNDr. Jiří Borovička, CSc.Podrobný pohled na vlastnosti meteorických rojůAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10180SRNDr. prof. Fedor Šimkovic, CScZkoumaní vlastností neutrin prostřednictvím dvojitého beta rozpadu: Souhra teorie a experimentuČeské vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10199SIng. Libor Kobera, Ph.D.Vývoj NMR spektroskopie v pevné fázi pro paramagnetické systémy: Od molekul k pokročilým materiálůmÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10306Sprof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.Nové výzvy proudových, online a kombinatorických algoritmůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10325SIng. Andrea Dlasková, Ph.D.In situ vizualizace Inhibičního faktoru 1 (IF1) v mitochondriální ultrastruktuře pomocí kryoelektronové tomografie s vysokým rozlišenímFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10369SSamuel Walker BraunfeldTeorie modelů, strukturální kombinatorika a algoritmyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10400SIng. Ondřej Tichý, Ph.D.Pokročilé bayesovské odhadování zdrojů atmosférického znečištěníÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10505Sprof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.Vlastnosti Sobolevovských homeomorfismů a jejich limitUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10558Sprof. RNDr. Petr Bouř, DSc.Vývoj chirální vibrační spektroskopie pro systémy v tuhém stavuÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10586SProf. RNDr. Michal Křížek, DrSc.Analytické a numerické modelování hysterezních jevůMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10671SPROF. JANOS HAJDUBiosenzor pro přímé sledování dynamiky buněčné aktivityExtreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10705Sdoc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.Složitost spojitých a lineárních klasifikačních problémůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10760Sprof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.Relativistické spin-orbitální efekty v molekulární struktuře a NMR spektroskopiiMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10768SIng. Vladimír Ždímal, Dr.Kritická studie vlivu mezní vrstvy na přízemní vs stožárová měření atmosférického aerosoluÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10780SDr Ignacy Wolak-SawickiNové přesné metody pro testování temného sektoruFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10787SRNDr. Ivo Starý, CSc.Molekulární emitory chirálního světlaÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10791SRNDr. Stanislav Kamba, CSc.Terahertzové spinové excitace a ultrarychlý fonomagnetismusFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10822SMgr. Stanislav Nagy, Ph.D.Geometrická vícerozměrná a ne-euklidovská statistikaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10829SIng. Milan Vrábel, Ph.D.Bioortogonální reakce 1-alkyl-1,2,4-triaziniových solíÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10843SRNDr. Jan Blahut, Ph.D.Vývoj technik NMR pevné fáze pro charakterizaci paramagnetických materiálů a povrchů pomocí metody optimálních procesůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10887Sprof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.Cartanovy supergeometrie a vyšší Cartanovy geometrieMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10903SRNDr. Milan Šimek, Ph.D.Výzkum vzniku nanokavit s následným vznikem a multiplikací elektronů ve vodě pomocí laserových diagnostik.Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10924Sprof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.Digitální multiplexní zobrazovací hmotnostní spektrometrieMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10980SIng. Richard Laga, Ph.D.Bioresponzivní polykationtové vektory pro doručování genetických vakcínÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10982SDr. Hanns Christian ScheweFázový přechod elektrolytu na kov v kapalné fázi: interakce mezi vodivostí a reaktivitou roztoků amoniaku a aminů alkalických kovůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11023Sdoc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.Výzkum přenosu hmoty ve dvojhvězdách s pomocí teorie a hvězdných populacíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11034Sprof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.Dispativní systémy v pohybu tekutinMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11064SProf. Dr. Karl-Heinz ErnstChiralitě selektivní transport elektronů v jednomolekulárních zařízeníchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11098Sprof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.Problémy teorie matroidů pro diskrétní optimalizaciMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11134SMgr. Kateřina Dušková, PhD.Využití potenciálu jednokrokových selekcíÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11150SGraham HillStruktura a dynamika mělkých solných extruzí z magnetoteluriky, gravimetrie a analogového & numerického modelováníGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11166Sdoc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.Studium vibronické interakce v elektronických rezonancích pomocí 2D EELSUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11183SMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.Optická mikroskopie pro přímé počítání molekul a nanočástic: absolutní kvantifikace bez kalibračních standardůÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11210SDr. Edward CurtisVývoj deoxyribozymových senzorů generujících fluorescentní a barevné produktyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11247SRNDr. Martin Srnec, Ph.D.Mimodiagonální termodynamika a její spojení s dalšími faktory jako cesta k předvídatelné selektivitě při štěpení C-H vazebÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11275SIng. Pavel Márton, Ph.D.Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacíchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11312SIng. Vladimír Církva, Dr.Příprava (poly)aromatických sloučenin obsahujících fosfininový kruhÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11336SIng. Ivana Kolmašová, Ph.D.Blesková laboratoř nad rovníkovými bouřkovými oblakyÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11344Sprof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.Ultrarychlé nefotochemické zhášení ve fotosyntézeJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11361SMgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.Rozhraním ovlivněné magnetické vlastnosti intermetalikFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11373SMgr. Peter Berta, Ph.D.Objevování nových jevů pomocí párů top kvarkůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11390SDoc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.Nanoklastry atmosférických aerosolů v experimentech s molekulovými paprsky a počítačových simulacíchÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11466Sprof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.Přenos tripletové energie: Cesta k aktivaci UV-chromoforů viditelným světlemMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11498SRNDr. Jakub Prokop, Ph.D.Křídla v hluboké minulosti: forma, struktura a funkce u svrchně paleozoického a raně mezozoického hmyzuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11503SMgr. Alexandr Jonáš, Ph.D.Nanofotonika využívající hybridní DNA origami strukturyÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11511SMgr. Karel Doležal, Dr., DSc.Hmotnostně spektrometrické zobrazování pro multi-omickou analýzu rostlinných hormonůÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11722Sdoc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.Nové obzory amplitudových metod částicové fyzikyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11819SGustavo Fuertes VivesČasově rozlišená vibrační spektroskopie proteinů za užití geneticky kódovaných nekanonických aminokyselinBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11992SIng. Alexander B. Shick, CSc., DSc.Vysoce výkonné magnety se sníženým obsahem "kritické" vzácné zeminyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12017SN. Scott Lynn, Ph.D.Chromatografie jedné biomolekuly: zkoumání interakcí molekul v nanokanálechFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12046SIng. Rostislav Horčík, Ph.D.Výpočet a aproximace ekvilibrií ve hrách se složitými prostory strategiíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12234Sdoc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.Hodnocení chirální SFC-MS pro analýzu polohových izomerů a enantiomerů biologicky významných lipidůUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12253SRNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Kvantové fluidické obvody v supratekutém héliuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12316SGianvito Scaringi, Dr., Ph.D.Sesuvy v měnícím se klimatu: vliv teploty na náchylnost a nebezpečí v mírném klimatuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12321Sdoc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.Úloha iontů v pozoruhodných strukturních a funkčních vlastnostech aminových plazmových polymerůVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12403SMgr. Petr Brázda, Ph.D.Kooperativní fázové přechody molekulárních krystalů pozorované v nano-škále 3D elektronovou difrakcíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12564SMgr. Kseniya Dryahina, Ph.D.Vysvětlení mechanismů ion-molekulových reakcí při ionizaci dielektrickým bariérovým výbojem (DBDI) za účelem kvantifikace těkavých látek v plynné fáziÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12575Sprof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.Přenos chirality pomocí organokatalýzyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12586SIng. Lucie Kolesniková, Ph.D.Prekurzory prebiotických molekul: struktura, formování a hledání ve vesmíruVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12587STravis Blake MeadorRozpuštěný organický vodík a kyslík v oceánografických systémech (DOHOOS)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12596SRNDr. Martin Novák, CSc., MSc.Fixace dusíku ve znečištěných vrchovištích ČR: Jak smířit vysokou akumulaci N podle aktivit 210Pb s nízkou asimilací 15N2 a nízkou dostupností fosforuČeská geologická služba3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12696Sdoc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.Vylepšená terénní metoda pro kvantifikaci pevnosti a míry zvětrání granulárně-zvětrávajících horninUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12702SDr. Yury ShitovExperimentální a teoretický výzkum astrofyzikálních vysokoenergetických neutrin v neutrinovém teleskopu KM3NeTČeské vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12845SMgr. Martin Racek, Ph.D.Chování lithia během prográdní metamorfózy v podmínkách subdukceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12935SIng. Milan Fischer, Ph.D.Role koherentních struktur v turbulentním přenosu energie a neuzavírání energetické bilanceÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12984Sprof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., HDRVývoj kvantově provázaných NV center jako nový koncept pro kvantovou metrologii a detekci molekulárních systémuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12999SStephen Collett, MGeol. PhD.Geochronologická studie pre až synkolizních devonských pánví variského orogenního pásuČeská geologická služba3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-13049SAlexey YushkovSložení ultra-vysokoenergetického kosmického záření na základě dat fáze 1 Observatoře Pierra AugeraFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-13079SDr. Alexander VikmanDruhá strana AxionsFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10009Sprof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Viry trypanosomatid: údržba a přenosOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10013SDr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc.eIF3 na vrcholu procesu rozpoznávání AUG v lidských buňkáchMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10026SMgr. Martin Horák, Ph.D.Nové blokátory otevřených kanálů NMDA receptorů se zvýšenou inhibicí přes membránuÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10132SRNDr. Petr Ježek, DrSc.Redoxní signalizace podmiňující sekreci inzulinu beta buněk pankreatuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10147SRNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.Nové farmakologické strategie zaměřené na senzorovou doménu teplotně aktivovaných kanálů TRPVFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10167SMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Nádory bez syntézy aspartátu: metabolická záhadaBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10213SMgr. Jaroslav Malina, Ph.D.Poškození DNA v nádorových buňkách v důsledku stabilizace alternativních struktur DNA specifickými ligandy. Vztah k jejich protinádorové aktivitě.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10264SRNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.Metabolické účinky antidiabetického lipokinu od subcelulární úrovně k interorgánové komunikaciFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10274Sdoc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Klíšťaty přenášená mikrosporidióza: klíšťata jako opomíjený zdroj lidských mikrosporidiových infekcí-Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10313Sprof. RNDr. Marek Jindra, CSc.Koordinace vývoje a imunitní obranyschopnosti systémovým hormonálním signálemBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10324Sprof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.Zkoumání molekulárních příčin dysgeneze předního segmentu pomocí pokročilých sekvenačních metod a organoidůUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10345SMgr. Lukáš Čajánek, Ph.D.Pochopení tvorby a funkce primárních cilií skrze nové mechanismyMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10353SRNDr. Kristýna Pimková, Ph.D.Redoxní přeprogramování proteomu u terapeutické rezistence Myelodysplastického syndromuUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10435Sprof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Výzkum nových terapeutických možností Diamond-Blackfanovy anemie.Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10497SRNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.Úloha epitranskriptomických regulačních mechanismů v etiologii vrozených srdečních vad: vliv hypoxie a pohlavíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10622SJan Mašek, Ph.D.Objasnění efektů Destrukčního komplexu Wnt na signalizaci pomocí receptoru NOTCH u obratlovcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10672SDoc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.Molekulární mechanismy a antimetastatické účinky nové migrastatické látky LT1076Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10700SMgr. Jana Wiedermannová, PhD.Kde se setkávají cukry s antibiotikyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10712SMUDr. Jiří Paleček, CSc.Neuroinflamace jako podklad vzniku bolestiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10736SPharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.Korneocytální lipidová obálka: mechanismy vazby lipidů na proteiny a regenerace bariéry u modelů ichtyózyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10814SMgr. Martin Hrubý, Ph.D.Makromolekulární platforma pro selektivní degradaci membránových receptorůÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10912SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Vliv modulace Wnt signalizace na heterogenitu a funkce buněk exprimujících NG2 proteoglykan v mozkové kůře po fokální ischemii u dospělých myšíÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10936SMgr. Ladislav Bumba, Ph.D.Úloha filamentózního hemaglutininu při ochraně bakterie rodu Bordetella pertussis před účinky komplementuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10938SMeritxell Alberich Jorda, Ph.D.Studium extramedulární hematopoézy při sterilním chronickém zánětuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10994SIng. Petra Janovská, Ph.D.Úloha kardiolipinu v netřesové termogeneziFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11031SProf. RNDr. Petr Horák, Ph.D.Cerkáriová dermatitida: od detekce k ochraněUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11053SRNDr. Jana Kamanová, PhD.Biogeneze a funkce vláknitého hrotu sekrečního systému typu III u rodu BordetellaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11114SMgr. Radim Nencka, Ph.D.Molekulární lepidla jako nástroj cílené degradace cyklinu KÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11157Sprof. David Staněk, Ph.D.Molekulární mechanismy kontroly kvality snRNP částicÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11193Sdoc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.Rekonstrukce míšní senzorické dráhy pomocí integrínového konceptu regenerace axonů.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11257SMUDr. Libor Macůrek, Ph.D.Úloha protein fosfatáz v udržování telomer a v biogenezi ribozomůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11357SMUDr. Zdeněk Hodný, CSc.Vývoj modelů mozkových organoidů pro studium úlohy buněčné senescence v patogenezi glioblastomuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11364SIng. Lukáš Valihrach, Ph.D.Humanizovaná platforma založená na organoidech pro modelování mozkové mrtvice a terapeutické intervence na bázi mRNABiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11491Sprof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.Molekulární podstata biogeneze mikroRNA pomocí komplexu RISC-loadingMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11633SMgr. Klára Hlouchová, Ph.D.Ne/postradatelnost kanonických aminokyselin v bakteriálním metabolismuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11730Sdoc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Úloha odpovědi na poškozenou DNA v ochraně před maligní progresí preleukemických stavů některých myeloproliferativních a myelodysplastických neopláziíUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11793SMgr. Karel Souček, Ph.D.Objasnění vztahu mezi expresí Trop2 a vznikem metastáz u nádorových onemocněníBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11903Sprof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.Testování vybraných schválených léčiv pro nové použití v proti-invazívní protimetastatické léčbě - vývoj systému a objasnění mechanismůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11986Sprof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.Lipozomální sondy do koligativní permeability léčivVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12027Sprof. Mikael Kubista, Ph.D.Buňky iniciující regeneraci - nový hráč v regulaci hojení a regeneraceBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12028SMgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.Atlas Alzheimerovy choroby: Mapování vývoje demence u cerebrálních organoidů pomocí single-cell transkriptomikyMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12173SMgr. Peter Dráber, Ph.D.Regulace programované buněčné smrti jako mechanismus imunitní toleranceUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12306SRNDr. Jan Šilhán, Ph.D.Objasnění molekulárních mechanismů opravy příčných vazeb v DNA vázané na replikaci DNAÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12396SJan JanouškovecBiologická role sloučenin s vazbou uhlík-fosfor u modelového eukaryotaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12431SMgr. Martina Huranová, Ph.D.Ciliární signalizace v krvetvorběÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12477Sdoc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Formuje konvergentní evoluce molekulárního fenotypu imunitní odpovědi u ptáků-Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12482SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Buněčně autonomní a neautonomní mechanismy indukce čočkyÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12508SIng. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.Role NAD RNA čepičky v nekódujících RNA při virové infekci.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12527Sdoc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.Evoluční kompromisy plazmidy přenášené antibiotické rezistence u klinicky významných patogenůUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12572SRNDr. Petr Dráber, DrSc.Regulační úlohy LAIR-1 (CD305) ve fyziologii žírných buněk a mastocytózeÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12635Sprof. Mary Anne O'Connell, PhDUrčení role ADAR1 a RNA editace v ochraně před infekčními onemocněnímMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12869SRNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.Objevování nových drah regulace genové exprese malými RNA v rostlináchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-13167Sprof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.Tolerance orgánových systémů k hypotenzi při zachovalé perfuzi při kardiogenním šokuUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10008Sprof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistotyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10048SIng. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.Přitažlivost nedemokratických režimů: Případová studie ČínyMendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10062Sprof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Flotila malých modulárních reaktorů na obzoru! Potřebujeme nové jaderné právo-Univerzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10073SMgr. Marcin Wągiel, Ph.D.Klasifikace klasifikátorůMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10078SRNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.Nové neparametrické nástroje pro ekonometrickou analýzu datÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10145SDoc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.Behaviorální ekonomie: teorieUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10150SPhDr. Matěj Bílý, Ph.D.Role střední Evropy v ukončení studené války a formování post-studenoválečného mezinárodního řáduÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10160Sprof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D.,M.A.Dvacet pět let protiteroristické politiky EU: Nové výzvy, staré problémy-Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10176Sdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.Rozvoj teorie sociální práce podporující práva lidí s postižením v procesu deinstitucionalizaceOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10205Sdoc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.Projekt MIXPAR: Kvantitativní přístup ke smíšeným systémům auxiliace v italorománských dialektechUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10254SRNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.Česká frazeologie a proměny jejího užívání v dobových a žánrových kontextechUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10276SMgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.Analýza dynamiky administrativního vývoje v době stavitelů pyramid (2700-2180 př. Kr.) pomocí pokročilých analytických nástrojůUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10300SMgr. Zuzana Vítková, Th.D.Biblické a apokryfní tradice v koptských magických textechUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10317Sprof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.Optimalizace v evropských obchodních skupinách: Rozdělení dluhu uvnitr skupin, využívání daňových štítů, odvádění aktiv a převody ziskuMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10417SPhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.Konstrukce šlechtické identity v díle Bohuslava BalbínaHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10455SMgr. Veronika Koutná, Ph.D.Psychosociální souvislosti léčby onkologického onemocnění v dětství, adolescenci a mladé dospělostiPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10529SMgr. Lukáš Lehotský, Ph.DProtnutí mezi selháním politik a energetickou spravedlností: Poznatky z České republikyMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10611SPh.D. Daniele De SantisNávrat německo-českého představitele rané fenomenologie: Intencionalita, vědomí a mysl ve filozofii Maximiliana BeckaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10612Sdoc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.Výkonnost demokracie a kvalita vládnutí na lokální úrovni ve střední a východní Evropě v době mnohonásobných krizí a eroze demokracieUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10628Sprof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.-Dokonáno. Nalij vína paní Anno-. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonechUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10667Sdoc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.Lokální digitální umění a kultura jako předmět historiografického výzkumuMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10717SAnna Tropia, Ph.D.Diskuse o inteligentní duši: Aktivní intelekt a jeho role v jezuitské filozofii 16. stoletíUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10765SMgr. Lenka Dědková, Ph.D.Co rodiče vědí o online sociálním životě svých dospívajících dětí: Souvislosti se strategiemi rodičovské mediaceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10886Sdoc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.Ve stínu faraona: druhý život královského monumentuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10889Sprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Osamocení: Pohled na osamělost a samotu smíšeným designemNárodní ústav duševního zdraví3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10905Sprof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.Prozodické vyjádření informační struktury výpovědi v češtiněUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10955Sdoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Ontogenetický vývoj čichového znechuceníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10968Sdoc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.Vývoj motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků z různých typů škol na úrovni vyššího sekundárního vzděláváníUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10991SAdrien Palladino, M.A., Ph.D.Sny o Byzanci ve Francii 19. století: novobyzantská architektura, orientalismus a rasové a národní mýty dějin umění (1848-1900)Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10997SMgr. Marta Filipová, PhD.Z venkova do světa. Lidové umění a kultura jako aktéři modernity, 1918-1945Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11115SMgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.Odpustkové seznamy pro jeruzalémskou pouť ve střední Evropě (14. - 16. století)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11132SPhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.Neshoda v korpusové anotaci ve vztahu k víceznačnosti textuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11146Sprof. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.Portfolio s maximální entropiíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11201Sdoc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.Mediace v trestním řízení v kontextu restorativní justiceUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11271SMgr. Jan Blüml, Ph.D.Československá, maďarská a polská populární hudba v nadnárodním kontextu: mechanismy a objekty hudební výměny v období státního socialismuUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11282SDoc. Laura CandiottoNeřestné epistemické kulturyUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11298SMgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.Deindustrializace a nový ekonomický řád. Regionální ekonomika a zlínský obuvnický průmysl mezi centrálním plánováním a tržním hospodářstvímÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11310SJUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D. LL.M.Etika přístupu k audiovizuálnímu online obsahuVysoká škola finanční a správní, a.s.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11382SPhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.Nalezenci. Péče o děti bez rodičů ve venkovském prostředí 19. stoletíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11397SMartijn A. Wijnhoven, PhDVálka jako katalyzátor inovací. Vývoje římské zbroje během střední doby římské optikou markomanských válekArcheologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11408Sdoc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla HavlíčkaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11515SPhDr. Marek Urban, PhD.Učení se s ChatGPT: proč a jak studující využívají ChatGPTPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11526SViktor Pál, Ph.D.Environmentální dějiny přeshraničních řek ve východní a střední Evropě za studené válkyOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11555Sdoc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Zkrocení tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostíÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11558SPhDr. František Čech, Ph.D.Zajištění nejistoty na komoditních trzíchÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11566SMatěj Bajgar, DPhil.Využití unikátních mikrodat pro studium účinků veřejné podpory pro firemní VaVUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11583Sprof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Oddělení p-hackingu od publikačního zkreslení ve finančním výzkumuUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11666Sprof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.Model globální struktury textu. Lingvistická analýza starofrancouzských fabliauxJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11677SPhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Genderové nerovnosti v akademických kariérách: organizační kontext jako faktor akumulace ne/výhodAMBIS vysoká škola, a.s.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11697SMgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.Kdopak to mluví- Pragmatika a etika velkých jazykových modelů v demokraciiVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11720SMgr. Vojtěch Fiala, Ph.D.Lidské oko jako vizuální stimulus: vliv kultury a etnicity na jeho vnímáníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11725SMgr. Jiří MiličkaVelké jazykové modely prizmatem korpusové lingvistikyUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11735SMgr. Karel Kleisner, Ph.D.Globální vzorce v pohlavním dimorfismu lidského obličeje: bio-psychologická perspektivaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11759SM.A. Lucie Macková, Ph.D.Perspektivy vysoce kvalifikovaných migrantů a postoje veřejnosti vůči nimUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11767SFabio SabatiniDeterminanty sociálního kapitálu a jeho dopadyMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11851Sdoc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.Důvěra v autority perspektivou celoživotního vývojeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11861SMgr. Martin Zach, Ph.D.Imunita a biologická resilience: konceptuální rámecFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11885SRNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.Skryté geografie nízkouhlíkového přechodu: Energetické chování českých domácností a adaptivní reakce na rizika energetické chudobyÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11907Sprof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.Transnacionální migrace a digitální inkluzeUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11911SMgr. Petr Tureček, Ph.D.Více než jen nápodoba a nepřesnost: detailní parametrizace kulturního přenosuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11912SMgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.Seberegulace digitálního chování dětíUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11974SDavid LackoVyužití reakčního času pro nezkreslený odhad předsudků: Inovativní přístup k měření a modelováníPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11979SMgr. Renata Landgráfová, Ph.D.Rozpoznávání a překlad hieroglyfůUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12009Sprof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.Struktury prostorových interakcí: role vzdálenosti a prostorových vzorůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12087SMgr. Miroslav Michela, Ph.D.Vyjednávání o revoltě v české a slovenské postsocialistické transformaciUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12098SSimona MalovanáPolitiky centrálních bank, finanční sektor a nerovnostUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12123SMgr. Ondřej Pešout, PhD.Podpora přírodovědné gramotnosti prostřednictvím výukového prostředí založeného na narativních výukových hrách pro žáky prvího stupně základních školUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12124SMgr. Gabriela Blažková, Ph.D.Požár jako katalyzátor změny urbanistického a sociálního vývoje města. Praha-Hradčany před a po roce 1541.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12141Sdoc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D.Role teorie množin v moderní matematiceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12180SSilviya Lechner, MA,MSc,PhDMorální autorita státu: důvěra, trh, souhlasAnglo-americká vysoká škola, z.ú.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12190SMgr. Pavla Machalíková, Ph.D.Prostory, objekty, autoři: budování kulturní veřejnosti v českých zemích 1790-1918Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12255SIng. Jaromír Kovářík, Ph.D.Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístupZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12497Sdoc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.Technokultury rozšířeného metabolismuSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12500Sdoc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.Zaměstnanecké bydlení v českých zemích v industriální éře (1830-1950): diskurz a politiky, vzory a realizaceMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12559Sdoc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.Příběh čtyř údolí v horském Kurdistánu: Krajinné strategie, odolnost a udržitelnost v dlouhodobé perspektivěUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12568SRNDr. Petr Daněk, Ph.D.Mezi trhem a alternativami: potravinová odolnost domácností v nejisté doběMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12583SMichael L. Smith, M.A., Ph.D.Dynamika převzdělanosti v Evropě optikou sociální stratifikaceSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12662SMgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Digitální média a rodičovský stres: rodinná regulace používání digitálních médií dětmi a dospívajícími v souvislosti s rodičovským stresem a vyhořenímUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12679SVáclav ŠmidrkalZ bojovníků hrdinové. Veteráni 2. světové války a politika uznání v českých zemích ve 20. stoletíMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12720SStanislav Anatolyev, Ph.D.EKONOMETRICKÉ METODY ROBUSTNÍ VŮČI DIMENZIONALITĚ PARAMETRŮ A SHLUKOVÁNÍ DATUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12752SMgr. Lukáš Lička, Ph.D.Peckhamův věk: Role spisu Perspectiva communis Jana Peckhama v šíření a rozvoji optického vědění, 1279-1542Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12771Sdoc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.Nejlepší zájmy dítěte a veřejný zájem na kontrolu migraceUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12819SMgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.Pikarti, bratři a sabat čarodějnic. Sémantika ostouzení v pozdně středověkých českých zemíchFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12864Sdoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.Kryptoaktiva jako hrozba pro státní suverenituUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12873SMgr. Aleš Březina, Ph.D.Hudební divadlo Bohuslava Martinů v letech 1948-1959. Příprava a vydání monografie s kritickou edicí.Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12894Sdoc.RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.Role náboženství při integraci ukrajinských migrantů v Česku a související proměny religiózní krajinyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12985STamás Visi, Ph.D.Averroovo paradigma v biologickém myšleníUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-13045Sdoc. Mgr. Petr Sláma, Ph.D.Kult a zákon v knize Exodus: Příspěvek k literárním dějinám PentateuchuUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-13058SDarmanto DarmantoV době nejistoty: Změna stravovacích návyků původních obyvatel Indonésie v době klimatické změny (BICOFID)Orientální ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-13165SMgr. Eva Chodějovská, Ph.D.Vizualizace a interpretace sítí v raně novověké EvropěMoravská zemská knihovna3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10000Sdoc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.Glykosylované mykotoxiny: jejich struktura, výskyt, příprava a zdravotní dopadyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10010Sdoc. RNDr. David Kopecký, Ph.D.Když 1 + 1 - 2: Záhada nemendelistické dědičnosti rodičovských chromozómů u kříženců rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10016SMgr. Veronika Jílková, Ph.D.Pyroseq: Sekvestrace pyrogenní organické hmoty v lesních půdách ovlivněná klimatickou změnouBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10019Sdoc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.Sněžné řasy v době klimatické změny: odhalování diverzity a sezónní dynamiky k porozumění současného a budoucího rozšířeníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10021Sdoc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.Vliv teplotního stresu na organizaci jádra a epigenetickou regulaci u ječmeneÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10036SRNDr. Jiří Macas, Ph.D.Pangenomický pohled na expandující centromeruBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10051SRNDr. Pavel Mikuška, CSc.Vliv nanočástic kovů na plicní tkáně a buněčné procesy přispívající k jejich efluxu z těchto tkáníÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10086Sprof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Dopady působení polycyklických aromatických uhlovodíků na buněčné procesy spojené se stresovou signalizací a deregulací metabolismuBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10107Sprof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Reakce druhů na aridifikaci na dlouhých a krátkých časových škálách na příkladu pravé růže z JerichaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10123SMgr. Martin Kolísko, PhDNevybíravé colpodely: Diverzita volně žijících bakteriovorních a parazitických příbuzných apicomplexBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10227SProf. RNDr. Josef Komenda, DSc.Počáteční fáze biogeneze fotosystému I: neočekávaná role podjednotky PsaK a funkce pomocných bílkovinných faktorůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10375SMartin Bouda, Ph.D.Mechanistické škálování hydrodynamiky soustavy půda-rostlina v Zemském systémuBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10486SRNDr. Petr Bartůněk, CSc.Přeprogramování osudu krvetvorných buněk u kaprovitých rybÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10574SGerrit AngstSamotáři nebo týmoví hráči: jak interakce žížal s dalšími taxony půdní fauny regulují obsah a stabilitu organického uhlíku v půdě-Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10653Sprof. RNDr. David Honys, Ph.D.Post-transkripční regulace jako adaptace gametofytu rostlin v rámci časné stresové reakceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10659SRNDr. Petr Kopáček, CSc.Mapování fenotypů drah signalizace a vnímání živin u klíšťatBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10662Sprof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.Obranné reakce proti jedu vosičky Habrobracon hebetor a včely medonosné: mechanismus působeníBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10730Sprof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.Hilum - Achilova pata semene- Záhada formování hila a funkce polyfenoloxidasy v semenech.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10743SDr. Kumar SauravEPIC - Indukce cyanopeptidů působením epibiontůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10819SMgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.Od prenatálního věku k zdravému dětství: objasnění vlivu chemické expozice na dětské imunitní choroby.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10844SProf. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.Jak odpovídají společenstva různých organizmů na ostrovnost fragmentovaného rašeliništního biotopu-Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-10943Sprof. RNDr. Václav Hypša, CSc.Triatominae a Cimicidae: ekologický, evoluční a genomický kontrast mezi "open" a "closed" symbiózami.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11119SIng. Pavel Šamonil, Ph.D.Globální model vývratů a role mortality stromů v ukládání uhlíkuVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11363SMeri EichnerJak sinice přežívají v proměnném prostředí: mezibuněčná heterogenita nebo aklimatizace-Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11371SRNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.I rostliny mohou ztratit sexuální touhu: Prozkoumání souvislostí mezi hybridizací, chromozomální reorganizací a evolucí apomixieMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11400SMgr. František Zedek, Ph.D.Příčiny a důsledky evoluce frekvence rekombinace u eukaryotických linií lišících se typem chromozomůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11425SProf. RNDr. František Marec, CSc.Diverzita molekulárních mechanismů determinace pohlaví motýlůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11467SMaria-Cecilia ChiriacEfektivní detekce hostitelů a ekologie sladkovodních CPR bakteríí (-Ca. Patescibacteria-)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11519SIng. Eva Martinková, Ph.D.Sledování vlivu recyklace elektroodpadu na životní prostředí pomocí izotopů Cd, Pb a CuČeská geologická služba3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11738SMgr Miroslava Soldánová, PhDNeviditelní hráči v bojišti vztahů hostitel-parazitBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11757SRNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Kvantifikace vlivu fenologie, rychlosti růstu a výskytu růstových událostí na roční tvorbu dřevaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11764SMargherita Gioria, Ph.D.Invaze původních rostlinných společenstev: projevují se jejich důsledky prostřednictvím půdní semenné banky-Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11779SDoc. Ing.MgA. David Boukal, Ph.D.Vliv oteplování klimatu a znečištění na toky živin a nižší trofické úrovně ve sladkovodních společenstvech: od mikrobů po hrotnatkyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11859SMgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.Role bakteriofágů na formování střevní mikrobioty u primátůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11931SMgr. Lenka Sentenská, PhD.Extrémní reprodukční strategie pavouků rodu LatrodectusMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11954Sdoc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.Alpinské rostliny a změna klimatu: od adaptačních strategií k fungování ekosystémůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11998SDr. rer. nat. Rohit GhaiMATISSE: Mikrobiální aktivita v čase a prostoru během jarní ekologické sukceseBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12013SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Syntetická ekologie arbuskulární mykorrhizní hyfosféryMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12107SMatyáš Fendrych, Ph.D.Od strukturních domén k proteinovým sítím: role phosducinu PhLP2 ve vývoji rostlinUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12116SRNDr. Pavel Babica, Ph.D.Umlčené buňky hovoří nahlas: Deregulace mezibuněčné komunikace mezerovými spoji jako klíčový proces pro rozpoznání negenotoxických karcinogenůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12155SRNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Studium funkce histon deacetylázy 11 napříč říšemi životaBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12161Sdoc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.Ekologické interakce mezi specializovanými funkčními skupinami rostlin a jejich význam pro biodiverzitu a ekosystémové procesyMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12217SMgr. Karel Janko, Ph.D.Na tango jsou potřeba dva až tři: Genomické interakce a fenotypické vlastnosti u mezidruhových hybridů a polyploidů.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12229SDr Tom FayleUdržuje vliv sociálního hmyzu na vlastnosti půdy diverzitu tropických rostlin navzdory změnám antropogenních stanovišť-Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12318Sdoc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.Důsledky celogenomové multiplikace na klonální rozmnožování u rostlin: od genů k distribučním paternůmUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12368SMgr. Petr Kohout, Ph.D.Vliv intenzity lesních požárů na vývoj půdních mikrobiálních společenstev a ekosystémové procesy zprostředkované mikroorganismyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12498SMgr. Petr Šmarda, Ph.D.Výhody endopolyploidie oproti polyploidiiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12674SThomas BourguignonStanovení evoluce funkcí střevních mikroorganismů termitů z tisíců kompletních prokaryotických genomůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12829SIng. Martin Potocký, Ph.D.Regulace plasmodesmů pomocí váčkového poutacího komplexu exocystÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-12932SMgr. Pavel Němec, Ph.D.Vliv domestikace na velikost a buněčné složení mozku obratlovcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-13026SDr. Tomáš KorytářRostoucí obor : Posun poznání slizniční imunity ryb prostřednictvím molekulárního zemědělstvíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) je vyhlašována ve variantě OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (PIF INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorské zkušenosti plánují vrátit do České republiky. Celkově na tyto tříleté granty s počátkem řešení od ledna dosáhlo 25 začínajících vědců a vědkyň nejdéle čtyři roky po dokončení doktorského studia.

Projekty podpořené od roku 2024 – PIF INCOMING

Registrační čísloNavrhovatelNázevNázev anglickyUchazečDoba trváníOborová komise
24-10280IIng. Anna Koslová, PhD.Integrace virofágové DNA in vitro a in vivoVirophage DNA integration in vitro and in vivoÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-10876IIng. Marek Matas, Ph.D.Posunutí limitů pátrání po lehkých částicích temné hmotyPushing the limits of light dark matter searchesČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10588IMaria Antonietta Manca, Ph.D.Důsledky deficience respiračního komplexu II na fyziologii endoteliálních buněkConsequences of respiratory complex II deficiency for endothelial cell physiologyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11338IMgr. Hana Hušková, Ph.D.Cíle a důsledky mutageneze prostřednictvím aktivací indukované cytidin deaminázy v nádorechTargets and consequences of activation-induced cytidine deaminase-mediated mutagenesis in tumoursUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11388IMgr. Jakub Šebesta, Ph.D.Magnetoelasticita nekubických materiálů pomocí simulací dynamiky spinové mřížeMagnetoelasty of non-cubic materials in spin-lattice dynamic simulationsVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations3OK1 - technické vědy
24-11324IDr Thomas WeberCopánková diferenciální geometrie a homotopické algebryBraided differential geometry and homotopy algebrasUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12638IDr. Nathan WoodEtické a právní aspekty autonomních zbraňových systémůEthical and Legal Aspects of Autonomous Weapon SystemsFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-12940IGiulia D'AngeloAktivní vidění řízené událostmi pro vnímání objektůEvent-driven active vision for object perceptionČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 - technické vědy

Projekty podpořené od roku 2024 – PIF OUTGOING

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
24-10142OMgr. Adam Matěj, Ph.D.Vývoj otevřené struktury v základním stavu konjugovaných uhlovodíkůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10190OMgr. Petr Kubala, Ph.D.Dostupné bydlení v rámci "planetárních mezí": Teorie, praktiky, infrastrukturySociologický ústav AV ČR, v.v.i.4OK4 - společenské a humanitní vědy
24-10608ORNDr. Jaroslav Merc, Ph.D.Výzkum populací symbiotických systémů a příbuzných dvojhvězd s červenými obryUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10634OEugenia BoffoDynamicke pozadí superčásticUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta4OK2 - vědy o neživé přírodě
24-10841OIng. Kateřina SkleničkováŘízení rychlosti degradace v plně alifatických polyuretanech na základě analýzy mechanismu samovolné degradaceÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.4OK1 - technické vědy
24-11191OMgr. Radomír Jůza, Ph.D.Nové modulátory D2/5-HT3 receptorů odvozené od kariprazinu s potenciálním dopadem na léčbu schizofrenie a depresivních symptomůNárodní ústav duševního zdraví3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11088ODaniel Gil Mu-ozAritmetické vlastnosti Hopf-Galoisových rozšířeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11194OMgr. Vladimir Sincari, Ph.D.Obří vezikuly reagující na podněty pro biologické aplikaceÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.4OK1 - technické vědy
24-11554OMgr. Václav Janovec, Ph.D.Identifikace nových jaderných antivirových cílů v buňkách infikovaných virem hepatitidy BUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-11831ODr. Nicholas FerenzNové prezentace relevanční a konnexivní logiky prvního řáduÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK4 - společenské a humanitní vědy
24-11490ORNDr. Petr Vosáhlo, Ph.D.Imobilizace karboranových ligandů na povrch elektrod pro přímou elektrochemickou redoxní katalýzuUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická4OK2 - vědy o neživé přírodě
24-11604OVojtěch BrlíkPropojení událostí v rámci ročního cyklu s využitím nové celosvětové databáze migraceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta4OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
24-11921OMgr Hynek MazanecOdkrývání role extracelulárních vezikul v interakcích parazit-mikrobiotaBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12553OMgr. Ondřej Skořepa, Ph.D.Nový pohled: Inovativní zobrazovací přístupy ke zkoumání prostorového uspořádání imunitních receptorů a ligandůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 - lékařské a biologické vědy
24-12267OLukáš Tomaník, Ph.D.Fotoemise ve vodné fázi pro chemickou analýzu směrem k bezteoretickému přístupuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská4OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12601OMgr. Šimon Midlik, Ph.D.Využití levitujících supravodičú pro výzkum kvantové a klasické hydrodynamikyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 - vědy o neživé přírodě
24-12851OJan SmyčkaJak se poznají evoluční kolébky a slepé uličky - Ďáblové v detailech při měření rychlosti diverzifikace druhůUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia4OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 

Vybrané mezinárodní projekty nyní čekají na potvrzení od našich zahraničních partnerů, kteří zajišťují jejich spolufinancování. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy ze dvou nebo tří států.

Na začátku listopadu byly oznámeny výsledky soutěže JUNIOR STAR.