Informace pro řešitele LA projektů: Posudky jsou dostupné v GRIS

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila protokoly hodnocení návrhů mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých byla GA ČR hodnoticí agenturou.

Žadatelé, kteří podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. U projektů doporučených k financování je nutné vyčkat schválení partnerskou agenturou.

Letos poprvé se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu dozví, v jakém pásmu hodnocených projektů se jejich projekt umístil. Tuto informaci mohou využít při přípravě projektu pro příští soutěže a výzvy.