Nový termín pro podávání projektů hodnocených na principu Lead Agency

Vážení navrhovatelé,

švýcarská agentura SNSF prodloužila termín pro odevzdání návrhů projektů do 8. 4. 2020.

Celou výzvu najdete zde.

Pro spolupráci v rámci CEUS platí, že termín pro odevzdání návrhů projektů v případě, že je GA ČR Lead Agency, je nově 4. 5. 2020.

Celou výzvu najdete zde.

Děkujeme za pochopení.