Nový termín pro podávání projektů hodnocených na principu Lead Agency

Vážení navrhovatelé,

švýcarská agentura SNSF prodloužila termín pro odevzdání návrhů projektů do 8. 4. 2020.

Celá výzva

Pro spolupráci v rámci CEUS platí, že termín pro odevzdání návrhů projektů v případě, že je GA ČR Lead Agency, je nově 4. 5. 2020.

Celá výzva

Děkujeme za pochopení.