Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se švýcarskou agenturou SNSF a projektů v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS).

Soutěžní lhůta začíná nově 21. 3. 2020.

Návrhy projektů v rámci iniciativy CEUS je možné nově podávat do 4. 5. 2020 v případě, že GA ČR je v roli Lead Agency. V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

Deadline pro podávání návrhů projektů se švýcarskou agenturou SNSF je 8. 4. 2020.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně/(info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na  principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli  „Lead“ agentury (CEUS)

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (CEUS, SNSF)

CEUS COST SHEET

Rules – Lead Agency

Rules – partner organization

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 8. dubna 2020 v případě spolupráce se švýcarskou SNSF, předmět zprávy je „LA SNSF – způsobilost“. V případě spolupráce CEUS, kdy vystupuje GA ČR v roli Lead Agency,  je předmětem zprávy „LA CEUS – způsobilost“ a deadline je 4. května 2020. V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, se způsobilost i přihláška zasílají dle termínů stanovených zahraniční agenturou.

Další informace

Spolupráce CEUS

Výzva k podávání návrhů projektů se švýcarskou agenturou

Přehled pravidel k LA projektům