Další rakousko-český projekt bude od října řešen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Grantová agentura České republiky bude od října společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) financovat další mezinárodní badatelský projekt (podívejte se na dříve oznámené projekty). Tříletý projekt s názvem „Syntéza funkčních materiálů katalytickými cyklotrimerizačními a C-C/C-H funkcionalizačními reakcemi“ bude společně s rakouskými vědci řešit tým prof. RNDr. Martina Kotory, CSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Návrh projektu byl hodnocen na principu Lead Agency, který spočívá v tom, že pouze jedna agentura provede hodnocení projektů a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli hodnoticí agentury byla rakouská agentura FWF.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Rakouská agentura FWF má otevřenou kontinuální výzvu pro podávání návrhů rakousko-českých projektů a provádí jejich průběžné hodnocení během celého roku. Další financované projekty s FWF z toho důvodu budou oznamovány postupně.

Výzva je vyhlášena v rámci nové iniciativy Weave, díky které se do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur podporujících základních výzkum.