Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. 2. 2015 podali své návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Plné znění výzvy naleznete v příloze nebo na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PŘÍLOHY

17 KB Datum přidání: 21. 1. 2015