JavaScript je vypnutý

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na adresu Grantové agentury ČR nebo elektronicky na e-mail zadost106(at)gacr.cz. Kontaktní osobou ve věci podání žádosti i opravných prostředků je vedoucí úseku analytického Kanceláře GA ČR. Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva GA ČR o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za jednotlivé roky

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů