Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na adresu Grantové agentury ČR nebo elektronicky na e-mail zadost106(at)gacr.cz. Kontaktní osobou ve věci podání žádosti i opravných prostředků je vedoucí úseku analytického Kanceláře GA ČR.

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3_2019_GAČR_PAK

2_2019_GAČR_PAK

9528_2019_GAČR_PAK

132472_2018_GAČR_PAK

Žádost o informace 4_2018

Žádost o informace 3_2018

Žádost o informace 2_2018

Žádost o informace 1_2018

2351_2015_GAČR_SMS

986_2016_GAČR_SMS

1038_2016_GAČR_SMS

1556_2016_GACR_SMS

2161_2016_GACR_SMS

2535_2015_GACR_SMS

2628_2016_GACR_SMS

2823_2016_GACR_SMS

1894_2017_GAČR_SMS

1932_2017_GAČR_SMS

2849_2017_GAČR_SMS

1177-2015-GAČR-SMS

2233_2015_GAČR_SMS

2299_2015_GAČR-SMS

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

© 2016 GA ČR