Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na adresu Grantové agentury ČR nebo elektronicky na e-mail zadost106(at)gacr.cz. Kontaktní osobou ve věci podání žádosti i opravných prostředků je vedoucí úseku analytického Kanceláře GA ČR.

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3_2020_Žádost_o_informace

2_2020_Žádost_o_informace

1_2020_Žádost_o_informace

3_2019_GAČR_PAK

2_2019_GAČR_PAK

9528_2019_GAČR_PAK

132472_2018_GAČR_PAK

Žádost o informace 4_2018

Žádost o informace 3_2018

Žádost o informace 2_2018

Žádost o informace 1_2018

2351_2015_GAČR_SMS

986_2016_GAČR_SMS

1038_2016_GAČR_SMS

1556_2016_GACR_SMS

2161_2016_GACR_SMS

2535_2015_GACR_SMS

2628_2016_GACR_SMS

2823_2016_GACR_SMS

1894_2017_GAČR_SMS

1932_2017_GAČR_SMS

2849_2017_GAČR_SMS

1177-2015-GAČR-SMS

2233_2015_GAČR_SMS

2299_2015_GAČR-SMS

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR