Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na adresu Grantové agentury ČR nebo elektronicky na e-mail zadost106(at)gacr.cz.

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

2_2022_Žádost_o_informace

1 _2022_Žádost_o_informace

6_2021_Žádost_o_informace

5_2021_Žádost_o_informace

4_2021_Žádost_o_informace

3_2021_Žádost_o_informace

2_2021_Žádost_o_informace

1_2021_Žádost_o_informace

3_2020_Žádost_o_informace

2_2020_Žádost_o_informace

1_2020_Žádost_o_informace

3_2019_GAČR_PAK

2_2019_GAČR_PAK

9528_2019_GAČR_PAK

 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR