JavaScript je vypnutý

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace a případné odvolání či stížnost lze podat pouze písemně na adresu Grantové agentury ČR nebo elektronicky na e-mail zadost106(at)gacr.cz. Kontaktní osobou ve věci podání žádosti i opravných prostředků je vedoucí úseku analytického Kanceláře GA ČR. Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  2351_2015_GAČR_SMS
986_2016_GAČR_SMS
1038_2016_GAČR_SMS
1556_2016_GACR_SMS
2161_2016_GACR_SMS
2535_2015_GACR_SMS
2628_2016_GACR_SMS
2823_2016_GACR_SMS
1894_2017_GAČR_SMS
1932_2017_GAČR_SMS
2849_2017_GAČR_SMS
1177-2015-GAČR-SMS
2233_2015_GAČR_SMS
2299_2015_GAČR-SMS